• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Διαχείριση απορριμμάτων και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κόντου Βασιλική, Αν. Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευσίνας


(πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το αρχείο)

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Παλαιοπεριβάλλον - Παλαιοντολογία

Παλαιοπεριβάλλον  -  Παλαιοντολογία  
Σπονδυλωτών  και Παλαιοανθρωπολογία
Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τεύχος  2

Καινοζωικός  αιώνας  (Εξέλιξη  και  διαφοροποίηση  των Θηλαστικών και Παλαιοανθρωπολογία) Παλαιοπεριβάλλον - Παλαιοντολογία

Παλαιοπεριβάλλον - Παλαιοντολογία 
Σπονδυλωτών 
Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τεύχος 1

Παλαιοζωικός Αιώνας – Μεσοζωικός Αιώνας (Η εξέλιξη της ζωής μέχρι και την εξαφάνιση των δεινοσαύρων)