• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Παλαιοπεριβάλλον - Παλαιοντολογία

Παλαιοπεριβάλλον  -  Παλαιοντολογία  
Σπονδυλωτών  και Παλαιοανθρωπολογία
Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τεύχος  2

Καινοζωικός  αιώνας  (Εξέλιξη  και  διαφοροποίηση  των Θηλαστικών και Παλαιοανθρωπολογία)