• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΝΕΡΟ (Ν/γειο - Α' Δημοτικού)

Γνωρίζω το νερό, για μαθητές νηπιαγωγείου και Α’ δημοτικού.
Διαθεματικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας, ευέλικτη ζώνη.