• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
« ΤΟ ΝΕΡΟ »


ΤΑΞΗ : Ε’


ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
Γλώσσα, Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Εικαστικά, Μουσική


ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
v Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σημασία του νερού στη ζωή μας.
v Να γνωρίσουν τις πολύπλευρες χρήσεις του νερού.
v Να εντοπίσουν τα αίτια και τις συνέπειες της ρύπανσης του νερού.
v Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
v Να εκφραστούν μέσα από δραστηριότητες αισθητικής αγωγής.
v Να εξοικειωθούν στην αναζήτηση πληροφοριών μέσα από διευθύνσεις του Internet.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:
Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας είναι πολυδιάστατο και θα μπορούσε να διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά. Η πραγματική διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από το πώς θα χειριστεί ο δάσκαλος το σχέδιο, αλλά και από τη δυναμική της τάξης.


ΑΦΕΤΗΡΙΑ:
Το κεφάλαιο που αναφέρεται στο νερό από το βιβλίο της Φυσικής της Ε’ τάξης. Βέβαια, αφορμή μπορεί να αποτελέσει και μια είδηση των ΜΜΕ για κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο (π.χ. κάποια πλημμύρα, τη μόλυνση κάποιας θαλάσσιας περιοχής από κάποιο πλοίο, κτλ).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
Εγκυκλοπαίδειες, φωτογραφίες και βιντεοκασέτες σχετικές με το θέμα, αποκόμματα με άρθρα από εφημερίδες ή περιοδικά σχετικά με το νερό, υλικά εικαστικών (μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, μπλοκ ζωγραφικής), κασέτες ή cds με τραγούδια για το νερό (για τη θάλασσα, τα ποτάμια κτλ.), διευθύνσεις στο Internet, γεωφυσικοί χάρτες της Ελλάδας και του πλανήτη, φωτογραφική μηχανή, διαφάνειες).


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες που κάθε μια θα επεξεργαστεί μία θεματική ενότητα (χρησιμότητα νερού, ρύπανση του νερού, καθαρισμός του νερού, συλλογή τραγουδιών, μύθων κτλ., το νερό σε άλλους πλανήτες)


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
ü Συλλογή πληροφοριών για το νερό από εγκυκλοπαίδειες, άλλα έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά ), αλλά και από το Διαδίκτυο.
ü Συλλογή φωτογραφιών , εικόνων με θέμα το νερό.
ü Τα παιδιά φωτογραφίζουν μόνα τους θέματα που αφορούν στο νερό.
ü Με τις εικόνες και τις φωτογραφίες μπορεί να φτιαχτούν κολλάζ με θέματα «Η ρύπανση του νερού», «Οι λίμνες της χώρας μας», «Χρησιμότητα του νερού», κ.ά.
ü Οι μαθητές ετοιμάζουν ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στη μόλυνση του νερού, π.χ. της θάλασσας, ή τη ρύπανση κάποιου υδάτινου πόρου της περιοχής, αν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να μοιραστεί και να συμπληρωθεί από τους μαθητές των μεγάλων τάξεων του σχολείου, αλλά και από κατοίκους της περιοχής.
ü Αποδελτίωση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια και δημιουργία στατιστικών αναπαραστάσεων (ραβδογράμματα, πίτες, κτλ.), χειρόγραφα ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
ü Κατασκευή πινάκων με τα αίτια της ρύπανσης, συγκρίσεις, στατιστικές αναπαραστάσεις (ραβδογράμματα, πίτες), με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
ü Επισκέψεις (όταν είναι εφικτό) σε ποτάμια, λίμνες, υδροηλεκτρικά φράγματα, υδραγωγείο.
ü Υιοθεσία μιας παραλίας και επισκέψεις σε αυτήν με σκοπό τον καθαρισμό της.
ü Εκδήλωση στο σχολείο με σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών και γονιών σε θέματα ρύπανσης του νερού, αλλά και σωστής χρήσης του. Ταυτόχρονα γίνεται ενημέρωση και παρουσίαση της δουλειάς των παιδιών.
ü Συλλογή τραγουδιών, ταινιών, ποιημάτων, μύθων που αναφέρονται στο νερό.
Ø Κινηματογραφικές ταινίες με τίτλο που αναφέρεται στο νερό, όπως:
o Χώμα και νερό, του Πάνου Καρκανεβάτου.
o Σταγόνα στον ωκεανό, της Ελένης Αλεξανδράκη.
o Χλιαρό νερό, του Σοχέι Ιμαμούρα (ιαπωνική παραγωγή).
o Αμίλητο νερό, του Sabiha Sumar (Παικιστανογερμανικογαλλική παραγωγή).


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αξιολόγηση γίνεται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου εργασίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια, προφορική συζήτηση.