• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ενδεικτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση του προγράμματος:
• Συγκεντρώσαμε πληροφορίες σχετικά με τους σεισμούς από το διαδίκτυο.
• Συλλέξαμε εικόνες από εφημερίδες και περιοδικά και δημιουργήσαμε τη γωνιά
της συζήτησης.
• Διαβάσαμε μύθους για τη δημιουργία των σεισμών.
• Συγκεντρώσαμε βιβλία που μας έδωσαν πληροφορίες, για τη συμπεριφορά των
ζώων, πριν το σεισμό.
• Κάναμε ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού.
• Ζωγραφίσαμε τι γνωρίζουμε για το σεισμό πριν την έναρξη του προγράμματος,
αλλά και στο τέλος του προγράμματος.
• Λύσαμε κρυπτόλεξα.
• Φτιάξαμε σύνθετες λέξεις
• Κάναμε ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης.
• Φτιάξαμε κολάζ με όλα τα ζώα που προαισθάνονται το σεισμό.
• Φτιάξαμε ερωτηματολόγιο για τους γονείς.
• Παίξαμε παιχνίδια προσανατολισμού και ετοιμότητας.
• Λύσαμε ακροστιχίδες.
• Γράψαμε τις λέξεις που μας έρχονται στο νου, όταν αντικρίζουμε εικόνες από
σεισμό.
• Φτιάξαμε έντυπο προστασίας σε περίπτωση σεισμού και το μοιράσαμε στα παιδιά
των άλλων τμημάτων και στους γονείς όλων των νηπίων.
Αξιολόγηση:
Τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος έδειξαν ιδιαίτερη προσοχή και
ενδιαφέρον. Κατέκτησαν τη σημασία του φαινομένου σεισμός και έμαθαν πώς θα
προστατευτούν σε περίπτωση επικείμενου σεισμού.
Βιβλιογραφία- πηγές:
o Πλανήτης Γη- παιδική εγκυκλοπαίδεια Disney
o Μίκυ ο εξερευνητής Κίνα- Ιαπωνία.
o Διαδίκτυο
o Σχολικά βιβλία