• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Παιχνίδια στο δάσος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Παιχνίδια στο δάσος.
σκοπός
Ανακάλυψη του δάσους ως χώρου παιχνιδιού και ξεκούρασης. Ανάλογα με τα παιχνίδια, επιδιώκεται η γνωριμία με ζωικά και φυτικά είδη, η καλλιέργεια της παρατηρητικότητας των παιδιών, η συνειδητοποίηση του δάσους ως στοιχείου του περιβάλλοντός μας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Οι παρακάτω προτάσεις έχουν ταξινομηθεί κατά ομάδες ηλικιών.
1) Παιχνίδι μνήμης (ΒΙΝGO): Τα παιδιά ψάχνουν στο έδαφος για διά­φορα αντικείμενα (καρπούς, κουκουνάρια, χαλίκια, σαλιγκάρια, απορ­ρίμματα ζώων, κομματάκια φλοιού κτλ.) και συλλέγουν δύο όμοια απόκάθε είδος. Ύστερα τα τοποθετούν ένα-ένα ανακατεμένα πάνω σ' ένατραπέζι και τα καλύπτουν - πάλι ένα-ένα χωριστά - με κάποιο κάλυμμα(χαρτί, κουτί, ύφασμα κτλ.). Κάθε παιδί με τη σειρά του προσπαθεί νααποκαλύψει τα αντικείμενα κατά ζεύγη. Όποιο παιδί το καταφέρει, κερ­δίζει και συνεχίζει την προσπάθεια. Εάν όχι, παραχωρεί τη θέση στοεπόμενο για να δοκιμάσει κι αυτό την τύχη του.
2) Ταξινόμηση: 3 ή 4 παιδιά αναλαμβάνουν να ταξινομήσουν έναν αριθ­μό αντικειμένων ανάλογα με το χρώμα τους. Παρόμοιες δυνατότητεςυπάρχουν και για ταξινόμηση ανάλογα με το βάρος ή ανάλογα με τομέγεθος ή αλφαβητικά, ανάλογα με τα ονόματά τους.
Το παιχνίδι μπορεί να επαναληφθεί. Τη δεύτερη φορά όμως τα παιδιά προσπαθούν να ταξινομήσουν τα αντικείμενα με τα μάτια κλειστά. (Το παιχνίδι της ταξινόμησης έχει επίσης παιδαγωγικό σκοπό: Πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι διαφορετικά άτομα μπορούν να βρουν διαφορετικές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα, χωρίς κάποια από τις λύσεις να είναι σώνει και καλά η καλύτερη).
3) Παρατήρηση ζώων: Ομάδες 3-4 παιδιών περπατούν στο δάσοςώσπου να ανακαλύψουν κάποιο μικρό ζώο, το οποίο παρατηρούν γιακάποιο χρονικό διάστημα. Κατόπιν η ομάδα μιμείται τις κινήσεις τουζώου με τρόπο ώστε τα υπόλοιπα παιδιά να αναγνωρίσουν για ποιοζώο πρόκειται.
4) «Στα τυφλά»: Επιλέγεται μια περιοχή του δάσους με ανομοιογενήτοπογραφία και η ομάδα (3 ή 4 παιδιών) οδηγείται με δεμένα τα μάτιααπό κάποιο παιδί. Μετά τον «περίπατο», τα παιδιά περιγράφουν τη δια­δρομή.
5) Αγώνας δρόμου επιδεξιότητας: Κάθε ομάδα συμμετέχει με 2 παιδιάστον κάθε αγώνα. Καθένα οφείλει να μεταφέρει με ένα διχαλωτό ραβδίένα κουκουνάρι ως ένα καθορισμένο σημείο και να επιστρέψει στο σημείο αναχώρησης χωρίς να πέσει το κουκουνάρι. Κατά τη διαδρομήδεν έχει το δικαίωμα να αγγίζει το κουκουνάρι παρά μόνο με τη διχάλα.
προετοιμασία
Επίσκεψη της περιοχής για αναγνώριση των διαθέσιμων αντικειμένων στο έδαφος: π.χ. κουκουνάρια κτλ.

Ηλικία:
7-
13

Διάρκεια:
2 -
3
ώρες
Εποχή:
Α,
Κ
, Φ