• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Αναγέννηση του Δάσους
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συλλογή σπερμάτων (σπόρων) και διαδικασία φύτρωσης σε ελεγχόμενες συνθήκες.
σκοπός
—Γνωριμία με τα διάφορα στάδια του σχηματισμού των καρπών, τωνσπερμάτων και των φυταρίων των δένδρων του δάσους.
—Προσέγγιση και μελέτη της φύτρωσης των σπόρων και της αναπαρα­γωγής των δένδρων.
διαδικασια
Κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής, τα παιδιά συλλέγουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό καρπών και σπερμάτων από διάφορα είδη δένδρων του δάσους και αναγνωρίζουν τα δείγματα τους επί τόπου. Στην περίπτωση που θα συλλέξουν τα δείγματα από το έδαφος, θα κά­μουν την αναγνώριση συγκρίνοντάς τα με καρπούς που βρίσκονται πά­νω στα δένδρα κοντά στο σημείο συλλογής. Τα δείγματα (καρποί, σπέρ­ματα) τοποθετούνται σε μικρούς πλαστικούς σάκους, οι οποίοι φέρουν το όνομα του είδους. Παράλληλα, γίνεται συλλογή επαρκών ποσοτήτων δασικού χούμου, που τοποθετείται σε πλαστικούς σάκους. Στην τάξη (ή στο σπίτι), τα παιδιά οργανώνουν μόνα τους το χώρο και την εγκατάσταση του πειράματος της φύτρωσης των σπερμάτων. Τα σπέρματα φυτεύονται σε μικρά γλαστράκια, τα οποία φέρουν το όνο­μα του είδους του φυτού και είναι γεμισένα με ένα μείγμα που περιέχει 50% δασικό χούμο (κοσκινισμένο) και 50% λεπτή άμμο. Η επιφάνεια του μείγματος σκεπάζεται με ένα λεπτό στρώμα σκέτης άμμου, το πάχος του οποίου ποικίλει από μερικά χιλιοστά - σε περίπτωση μικρών σπερ­μάτων - έως 1 εκατοστό, για τα μεγαλύτερα σπέρματα. Τα σπέρματα (τουλάχιστον 10 ανά είδος) τοποθετούνται σε κανονικές αποστάσεις με­ταξύ τους (μερικά εκατοστά). Στην ετικέτα κάθε γλάστρας, εκτός από το όνομα του είδους, τα παιδιά γράφουν τον αριθμό των σπερμάτων που φύτεψαν. Τα παιδιά υγραίνουν τα γλαστράκια καθημερινά με τη βοήθεια ψεκαστήρα παρόμοιου με αυτόν που χρησιμοποιούμε στο σιδέ­ρωμα. Επίσης, τα παιδιά γράφουν σε τετράδιο, 2 φορές την εβδομάδα, τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την πρόοδο της φύτρωσης και της ανάπτυξης των μικρών φυτών.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η συλλογή των καρπών και των σπερμάτων πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου: το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη είναι μια καλή εποχή για τη συλλογή δειγμάτων ικανών να φυτρώσουν. Κατά τη διάρκεια του ποτίσματος, πρέπει να αποφεύγεται η παροχή μεγάλης ποσότητας νερού, ώστε τα σπέρματα να μην «κολυμπάνε» στο νερό. Στόχος του ποτίσματος είναι να παραμένουν τα σπέρματα σε υγρό περιβάλλον.
Η καλύτερη θερμοκρασία για τη φύτρωση είναι 15-20° Ο, δηλαδή όση είναι η μέση θερμοκρασία ενός δωματίου. Οι γλάστρες πρέπει να βρί­σκονται σε φωτεινό μέρος, κυρίως αφού φυτρώσουν οι σπόροι και έχουν εμφανιστεί τα μικρά φυτά.
Ανάλογα με το είδος, τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν μετά από μια βδομάδα έως ένα μήνα. Κατά συνέπεια η συνολική διάρκεια του πειράματος είναι περίπου 2-3 μήνες.
Είναι προτιμότερο κάθε ομάδα παιδιών (3-4 άτομα) να αναλάβει το ή τα δικά του είδη και να είναι υπεύθυνη για το πείραμα από την αρχή ώς το τέλος της δραστηριότητας.
αξιοποιηση
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων - όπως θα έχουν ταξινομηθεί στο
βιβλίο - παρουσιάζονται από κάθε ομάδα στο σύνολο της τάξης και
συζητιούνται.
Ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τα παιδιά να αναζητήσουν τις πιθανές αιτίες της αποτυχίας του πειράματος (μερική ή πλήρης έλλειψη φύτρωσης σε ορισμένα είδη) ανάμεσα στους παρακάτω παράγοντες που δεν αφο­ρούν στις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος: συλλογή των σπερμά­των σε ακατάλληλη εποχή - μη ώριμα σπέρματα - βλάβες που έχουν προκληθεί από σπερματοφάγα έντομα ή μικρά ζώα, λήθαργος των σπερ­μάτων.
Με τους μικρούς βλαστούς μπορεί να δημιουργηθεί ένα φυτολόγιο. Τα παιδιά μπορούν να φυτέψουν επίσης ορισμένα από αυτά στον κήπο ή στην αυλή του σχολείου ή του σπιτιού.
προετοιμασια / οργανωση
—Επιλογή περιοχών, όπου μπορεί να γίνει συλλογή καρπών.
—Αγορά των μικρών γλαστρών και της άμμου.
—Προετοιμασία του χώρου, όπου θα τοποθετηθούν οι γλάστρες.
ΥΛΙΚΟ
Πλαστικές σακούλες (μικρές ή μεγάλες), μικρές γλάστρες, ψεκαστήρας (για σίδερο), γραφική ύλη για ετικέτες.