• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Θεατρικά παιχνίδια: Κυριακή βράδυ στο δάσος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οργάνωση θεατρικής παράστασης. Είναι Κυριακή, μια μέρα έντονης ανθρώπινης επίσκεψης στο δάσος. Στο τέλος της ημέρας αυτής, οι «κάτοικοι» του δάσους συγκεντρώνονται και ανταλλάσσουν τις εντυπώσεις τους, ευχάριστες ή δυσάρεστες.
σκοπός
—Προσπάθεια να αναπτυχθεί η υπευθυνότητα των παιδιών και ο σεβα­σμός τους για κάθε μορφή ζωής.
—Οι «κάτοικοι» του δάσους δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διακο­σμητικά στοιχεία ενός χώρου αναψυχής για τους ανθρώπους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Προκαταρκτικά παιχνίδια:
—Αναγνώριση του χώρου του παιχνιδιού (βλέπε δραστηριότητα: «Θεα­τρικά παιχνίδια: περιπατητές στο δάσος»)
—Μυριάποδα: 4 ή 5 παιδιά τοποθετούνται το ένα πίσω από το άλλοκαι κρατιούνται από τους ώμους ή τον κορμό. Μόνο ο πρώτος βλέπει.Η «κεφαλή» οδηγεί προσεκτικά όλο το «ζώο» μέσα στο χώρο του παι­χνιδιού.
—Μαγεία: Ολα τα παιδιά μπαίνουν στο χώρο του παιχνιδιού. Ένα παιδίπαίζει το ρόλο ενός μάγου που έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει τουςανθρώπους σε ζώα ή φυτά του δάσους. Τα παιδιά έχουν μεταμορφωθεί,παίζουν το ρόλο τους μέχρι να ελευθερωθούν από τα μάγια και να ξανα­γίνουν άνθρωποι από την καλή νεράιδα. Τότε μπορούν να εγκαταλεί­ψουν τη σκηνή.
—Γνωριμία: Όλα τα παιδιά μετακινούνται στη σκηνή πεσμένα στα τέσ­σερα. Όταν συναντώνται ανά δύο, μπορούν να μυρίζουν, να αγγίζουνή και μόνο να κοιτάζουν το ένα το άλλο.
Σκηνή: «Κυριακή βράδυ».
Ομάδες παιδιών με διάφορους ρόλους παίζουν την «Κυριακή βράδυ», μια μέρα έντονης ανθρώπινης επίσκεψης στο δάσος. Κάθε ζώο και κάθε φυτό διηγείται τις εμπειρίες του απ' αυτή τη θορυβώ­δη ημέρα, παρηγορούνται μεταξύ τους, σχολιάζουν τους ανθρώπους, αλληλοκοροϊδεύονται γιατί στο πρόσωπό τους φαίνονται τα σημάδια από τη δύσκολη αυτή μέρα. Τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά δεν περιορίζονται στην ομιλία. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα παιδιά προετοιμάζουν τους ρόλους τους. Πιθανοί ρόλοι:
—Ένα μανιτάρι που τους συντρόφους του τους μάζεψαν μέσα σε πλαστικές σακούλες.
—Ένα δένδρο που του έσπασαν τα κλαδιά για να ψήσουν σουβλάκια.
—Ένας θάμνος που έπαθε ναυτία από το πηγαινέλα και δεν μπορεί νασυνέλθει ακόμα.
—Ένας γυμνοσάλιαγκας που διασκεδάζει μ' ένα ούλο σαλάτας που έπε­σε στο έδαφος.
—Ένα πουλί που καμαρώνει και είναι υπερήφανο γιατί το θαύμαζανόλη τη μέρα.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Είναι καλό να προηγηθεί μια συζήτηση στην τάξη με σκοπό να γνωρί­σουν τα παιδιά τους κατοίκους του δάσους (φυτά και ζώα) και να αντι­ληφθούν με ποιο τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να τους κάνει κακό. Βλέπε επίσης δραστηριότητα «Παιχνίδια: Περιπατητές στο δάσος».
αξιοποίηση
Μερικοί πετυχημένοι αυτοσχεδιασμοί των παιδιών μπορούν να διατη­ρηθούν με τη μορφή εικονογραφημένων ιστοριών.
προετοιμασία
Βλέπε μεθοδολογία.