• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του WWF Ελλάς

Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον
Το 2010 είναι το έτος των ανθρώπινων δικαιωμάτων κι ένα δικαίωμα «τρίτης γενιάς» που συχνά ξεχνάμε είναι το δικαίωμα στο περιβάλλον, το δικαίωμα σε καθαρό περιβάλλον και στους πόρους που μας παρέχει το περιβάλλον, στον ίδιο τον ανοιχτό χώρο, το δικαίωμα να έχουν και τα παιδιά μας την πρόσβαση σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον.
Μέσα από το υλικό που έχουμε ετοιμάσει για εσάς τα παιδιά καλούνται να εξετάσουν τις δικές τους απόψεις και στάσεις και να δουν πώς η καθημερινότητά τους επηρεάζει τα παγκόσμια ζητήματα. Έτσι μιλάνε για θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, η διαφορετικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, οι αλληλεπιδράσεις και η αειφόρος ανάπτυξη.
Κάνε ένα βήμα μπροστά: Προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή, την κατοικία και το δάσος.Περιγραφή της δραστηριότητας "Κάνε ένα βήμα μπροστά".Κάρτες ρόλων για την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα.Κάρτες ρόλων για την κλιματική αλλαγή και το δικαίωμα στην στέγη/κατοικία.Κάρτες ρόλων για το δάσος και το δικαίωμα στις ωφέλειες του δάσους.Πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα .Πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή και το δικαίωμα στην στέγη.Πρόγραμμα για το δάσος και το δικαίωμα στις ωφέλειες του δάσους.
Ανιχνεύοντας το μέλλον της πόλης μου: Περιγραφή δραστηριότηταςΦύλλο εργασίας