• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η παρουσίαση του Προγράμματος περιλαμβάνει:
1. Κριτήρια επιλογής του θέματος.
2. Σκοπό και στόχους
3. Μεθοδολογία - Έρευνα
4. Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος
5. Διάχυση του Προγράμματος
6. Αξιολόγηση του Προγράμματος

1. Κριτήρια επιλογής του θέματος

α) Η αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή του σχολείου μας.
β) Η ανησυχητική αύξηση των παιδικών τροχαίων ατυχημάτων.
γ) Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής.

2. Σκοπός και στόχοι
Το Πρόγραμμα εκτελείται , για να διεγερθεί το ενδιαφέρον των παιδιών πάνω στην κυκλοφοριακή αγωγή.
· Να μάθουν να κυκλοφορούν με σχετική ασφάλεια.
· Να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα της κυκλοφορίας.
· Να ξεχωρίσουν τις θετικές παρεμβάσεις ( διαβάσεις , σήματα , φανάρια , Τροχονόμοι ) και τις αρνητικές
( έλλειψη των παραπάνω στοιχείων από δρόμους υψηλής κυκλοφορίας ).
· Να βρουν λύσεις σε πραγματικές συνθήκες στην κυκλοφοριακής τους αγωγή.
· Να οραματισθούν τη μελλοντική μορφή κυκλοφορίας.


3. Μεθοδολογία - Έρευνα

Πριν ξεκινήσουμε ,θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε μια έρευνα .Να δούμε πόσα παιδιά ή οι γονείς τους έχουν εμπλακεί σε ατύχημα. Έτσι δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο και το μοιράσαμε σε ένα μικρό δείγμα παιδιών – όσων συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

Το θέμα προσεγγίστηκε με τη μέθοδο project. Πρόκειται για τη διαδικασία της μάθησης , που προϋποθέτει οργάνωση και συνεργασία μεταξύ των μαθητών ώστε και να επιλύουν προβλήματα που εμφανίζονται στη διάρκεια του Προγράμματος.

Για την καλύτερη διεξαγωγή του Προγράμματος χωριστήκαμε σε 4 ομάδες των 7 παιδιών. Κάθε παιδί επέλεξε την ομάδα , που θα συμμετείχε . Σε κάθε ομάδα δόθηκε και ένα όνομα που διάλεξαν τα παιδιά.

Κάθε ομάδα ανέλαβε μια συγκεκριμένη εργασία . Έφεραν πληροφορίες για την κυκλοφοριακή αγωγή ,που πήραν από έντυπα ή από το Διαδύκτιο μέσα από το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας . ’λλη έβγαζε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια του Προγράμματος , μαζί ζωγράφισαν κι έκοψαν τα σήματα , άλλη ετοίμασε το θεατρικό παιχνίδι , που παρουσιάσαμε στο τέλος , άλλη συγκέντρωσε το υλικό για το θεατρικό παιχνίδι .Οι ομάδες μαζί βγήκαμε και σχεδιάσαμε τους δρόμους και τα σήματα που υπάρχουν γύρω από το σχολείο μας.

Όλες οι ομάδες μαζί με τους δασκάλους μας επισκεφθήκαμε το Πάρκο της Κυκλοφοριακής Αγωγής . Ήρθαμε σ΄ επικοινωνία με υπεύθυνο της Τροχαίας μέσα στο Πάρκο και ενημερωθήκαμε σε πραγματικές συνθήκες.

4.Χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος

Διάρκεια υλοποίησης . 4 μήνες . Έναρξη 1 – 11 – 2002 και λήξη 1 – 4 – 2003

5.Διάχυση του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα διαχέεται στις ώρες της Μελέτης Περιβάλλοντος , Αισθητικής Αγωγής
της Γλώσσας και της Φυσικής Αγωγής με παιχνίδια κυκλοφοριακής Αγωγής.6. Αξιολόγηση


Προκειμένου να αξιολογήσουμε το βαθμό προσέγγισης των γνωστικών στόχων , συντάξαμε και μοιράσαμε ερωτηματολόγιο στις ομάδες και επιστράφηκε συμπληρωμένο,
· αλλά και των συναισθηματικών , δημιουργήσαμε και παίξαμε θεατρικό παιχνίδι .

Συζητώντας οι ομάδες , διαπιστώσαμε
α) ότι το επίπεδο της συμμετοχής μας , η υπευθυνότητα και η ανάπτυξη των φιλικών μας σχέσεων ήταν μεγάλη.

β) ότι η κυκλοφορία είναι μεγάλη στους δρόμους γύρω από το σχολείο μας και γι αυτό η έλλειψη σχολικού τροχονόμου είναι ένα πρόβλημα , που πρέπει να λυθεί.

Η απόκτηση γνώσεων πάνω στην κυκλοφοριακή αγωγή ,θα μας βοηθήσει να κυκλοφορούμε ασφαλέστερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 22ο δημ. σχ. Καλαμάτας Τάξη Γ Φαρές