• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

B. Συμπεριφορές & Δράσεις σχετικά
με την Πόλη

Ηλικίες
> 12 ετών

Διάρκεια
~1 ώρα

Στόχος
Να αναλυθούν και να ιεραρχηθούν οι συμπεριφορές και οι δράσεις –σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο - όσο αφορά την πόλη μας.
Εργαλεία / Υλικά
Χαρτόνια Α3, κάρτες ή post-it, χαρτοπίνακας, μολύβια

Δραστηριότητα
Α. Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα σύνολο από εννέα (9) κάρτες (ή εναλλακτικά post-it) που αναγράφουν συγκεκριμένες πράξεις και συμπεριφορές από τους πολίτες που σχετίζονται με την πόλη.

Β. Οι ομάδες κατηγοριοποιούν τις κάρτες σε:
- Δράσεις που αναφέρονται στον ατομικό τρόπο ζωής π.χ. δεν ακούω δυνατά μουσική σε ώρες κοινής ησυχίας, και
- Δράσεις που εμπεριέχουν τη συνεργασία με άλλους ή ακόμα και την προσπάθεια να πείσω άλλους π.χ. καμπάνια για να πειστεί το τοπικό συμβούλιο να εγκρίνει ποδηλατόδρομους.

Γ. Οι ομάδες αποφασίζουν ποιες δράσεις θεωρούν ως πιο αποτελεσματικές ή έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση.

[Γρήγορα θα φανεί ότι ο τρόπος ζωής του κάθε ατόμου και οι προσωπικές μας επιλογές έχουν μεγάλη σημασία. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές εξαρτώνται σαφώς και από τη συλλογική δράση των ατόμων]

Στην ομάδα, οι μαθητές ιεραρχούν τις δράσεις σε ένα ‘σχήμα-διαμάντι’ ως εξής: Τοποθετούμε στην αρχή (θέση 1) τη κάρτα-δράση που θεωρούμε ως πιο σημαντική - Τοποθετούμε από κάτω τις δύο λίγο πιο (από την 1η ) σημαντικές δράσεις (θέση 2), από κάτω τις τρεις δράσεις λιγότερο σημαντικές μέχρι που στη θέση 5 γράφουμε τη δράση που θεωρούμε ως λιγότερο σημαντική. Το τελικό μας σχήμα (αφού κολλήσουμε τις κάρτες πάνω στο χαρτόνι) πρέπει να είναι περίπου όπως αυτό που ακολουθεί:


1
2 2
3 3 3
4 4
5
γ) Οι ομάδες παρουσιάζουν στους υπόλοιπους τα ‘διαμάντια’ τους, δίνοντας εξηγήσεις για τις επιλογές τους. Ακολουθεί συζήτηση και σχόλια στη σύγκριση των ‘διαμαντιών’ των ομάδων.

* Προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν μια τέτοια δραστηριότητα αφού έχει προηγηθεί συζήτηση, ενημέρωση ή και δραστηριότητα σχετικά με το περιβάλλον & την ποιότητα ζωής, κ.ά.)
* Μέσα από την ιεράρχηση και τη συζήτηση ‘φανερώνονται’ τα κριτήρια πίσω από την ιεράρχηση και τις επιλογές των μαθητών για το ποιες θεωρούν ως τις πιο σημαντικές δράσεις και μπορούμε να διακρίνουμε τις ‘τάσεις’ στα κριτήρια που έχουν, τα οποία μπορεί να είναι μεταξύ άλλων:
Αποτελεσματικότητα
Κόστος (προσωπικό/υλικό)
Ρεαλισμός
Εμπόδια/Απαιτήσεις,
κ.λπ.

Παραδείγματα δράσεων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες. Εναλλακτικά, μπορούν να προκύψουν μέσα από καταιγισμό ιδεών των μαθητών.


Προτίμηση αστικών συγκοινωνιών ή ακόμα και περπάτημα & ποδήλατο όσο το δυνατόν συχνότερα.

Πράσινη ανάπτυξη.

Συνεργασία μεταξύ Κυβερνήσεων.


Συνεργασία μεταξύ των σχετικών κρατικών υπηρεσιών.

Παροχή πρόσβασης στην πληροφόρηση και τη δικαιοσύνη.

Εφαρμογή κατάλληλης νομοθεσίας &
παροχή κινήτρων από το κράτος για “οικο-αλλαγές” .

κλπ.