• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

A. Επιπτώσεις των συνηθειών μας
στο περιβάλλον που ζούμε.

Ηλικίες
> 10 ετ.

Διάρκεια
~ 2 h

Στόχος
- Να εισάγουμε την ομάδα σε επιπτώσεις που έχουν οι συνήθειές μας και συγκεκριμένα, στο πως επηρεάζουν τις ζωές των κατοίκων σε διαφορετικές ‘γωνιές’ του πλανήτη.

Εργαλεία / Υλικά
•Σχετική Παρουσίαση (βλ. αρχείο Power Point)
• Φωτοτυπίες των case studies
• Χαρτιά και χαρτόνια A4, Α3, μολύβια και χρώματα

Δραστηριότητα
Α. Γίνεται προβολή ταινίας σε όλη την ομάδα. Γίνεται μια γενικότερη συζήτηση στο τι παρουσιάζεται στην προβολή, περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως:
• Ποιες επιπτώσεις παρουσιάζονται;
• Σε τι μπορεί να οδηγήσουν;
• Είναι ίδιες στις διαφορετικές χώρες;
• Πως αντιμετώπισαν την κατάσταση οι άνθρωποι στις ιστορίες;
• κ.λπ.


Στην περίπτωση που η ομάδα επιθυμεί να δει ξανά την προβολή θα πρέπει να επαναληφθεί.

Β. Σε μικρές ομάδες, οι μαθητές επιλέγουν μία περίπτωση (ανά ομάδα) για την οποία θα δουλέψουν και θα δημιουργήσουν μία ακολουθία (σειρά) από 4 ως 5 γεγονότα της ιστορίας (storyboard) τα οποία θα ‘εικονογραφούν’ & ερμηνεύουν την ιστορία.

π.χ. Στην ιστορία της Tara το storyboard θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής γεγονότα: Καλλιέργεια – Πλημμύρα στον αγρό - Δυσκολίες της οικογένειας – Μετακίνηση του σπιτιού – Ξηρασία.

Γ. Οι ομάδες επιλέγουν λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το κάθε «καρέ»/γεγονός της ιστορίας στην οποία δουλεύουν. Μπορούν, εκτός από τις λέξεις να φτιάξουν και σχετικά σκίτσα τα γεγονότα (χαρτιά Α4 ή Α3).
Κάθε καρέ θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Τίτλο,
Περιγραφή, 1-2 προτάσεις και σκίτσα
Υπότιτλο, μία πρόταση που προετοιμάζει το επόμενο καρέ.
(!) Ενδιαφέρον θα έχει τα καρέ να συμπεριλαμβάνουν (όπου είναι δυνατό) ‘speech bubbles’ (συννεφάκια με τις σκέψεις) των ηρώων σε κάθε καρέ που θα περιέχουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα των ηρώων σε κάθε ‘σεκάνς’.
Το τελευταίο καρέ μπορεί να περιγράφει το μέλλον της ιστορίας όπως θα ήθελε η ομάδα να εκτυλίσσεται.

Δ. Κάθε ομάδα παρουσιάζει το storyboard που έφτιαξε στους υπόλοιπους (μέλος ομάδας/καρέ) και περιγράφει τι συνέβη στον πρωταγωνιστή.
Επιπλέον, εξηγεί το τέλος που έδωσε στην ιστορία. (debrief)
Ακολουθούν σχόλια, ερωτήσεις και συζήτηση από τις υπόλοιπες ομάδες – Γίνεται η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών ιστοριών αναφορικά με:
- Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες;
- Με ποιο τρόπο επηρεάζονται οι ζωές τους;
- Με τι τρόπους αντιδρούν;
- ...

Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη ως προς τις λειτουργίες της δραστηριότητα καθώς περιλαμβάνει:
- Μελέτη περίπτωσης (case-study)
- Ανάλυση της ιστορίας σε διαφορετικούς χρόνους (παρελθόν – παρόν - μέλλον)
- Αξιοποίηση δημιουργικής σκέψης, καταιγισμού ιδεών και κριτικής σκέψης μέσα στις ομάδες
- Χρήση ποικίλων δεξιοτήτων (σκιτσογράφηση, γραφή τίτλων, προφορική και σωματική παρουσίαση, κ.λπ.)
- Ενσυναίσθηση (τι σκέφτονται, τι νιώθουν οι ήρωες των ιστοριών, πως αντιδρούν, κ.λπ.)


Βιβλιογραφία
- www.oxfam.org.uk/education/resources/effects
- Denison G. (1995) “Storyboarding: A brief description of the process”, EC 304008, ERIC.