• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΘΑΛΑΣΣΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ


Η Ομάδα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον 16 από τις πιο κάτω δραστηριότητες.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


1. Υιοθεσία-Εθελοντικός καθαρισμός ακτής


Σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα ο καθαρισμός μπορεί να


γίνει σε ακτή λίμνης ή κοίτης ποταμού. Τα μέλη της Ομάδας,


εφοδιασμένα με γάντια και σακούλες, καθαρίζουν την ακτή


καταγράφοντας τα απορρίμματα που μαζεύουν. Στη συνέχεια,


συζητούν τα αποτελέσματα από τον καθαρισμό και τα


δημοσιοποιούν σε τοπικούς φορείς και στον τοπικό Τύπο.


Σημείωση: Για Δελτία Καταγραφής Απορριμμάτων επικοινωνήστε


με τα γραφεία της CYMEPA


2. Τοποθέτηση πινακίδας


Τα μέλη της Ομάδας κατασκευάζουν με απλά υλικά πινακίδα με


περιβαλλοντικό μήνυμα την οποία και τοποθετούν στην


υιοθετημένη από την Ομάδα ακτή, λίμνη ή ποταμό.


3. Καταγραφή τοπικής χλωρίδας πανίδας


Τα μέλη της Ομάδας ερευνούν τη γύρω περιοχή και


καταγράφουν τα υπάρχοντα είδη φυτών και ζώων.


4. Εργασία με θέμα τη Μεσόγειο Θάλασσα


Η Ομάδα κάνει εργασία / μελέτη για τη Μεσόγειο Θάλασσα


περιγράφοντας το ρόλο της στην καθημερινή μας ζωή όπως


επίσης και τις καταστροφικές συνέπειες της ρύπανσης.


5. Εντοπισμός παράνομων χωματερών Ενημέρωση


Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Τα μέλη της Ομάδας ερευνούν, εντοπίζουν και καταγράφουν


παράνομες χωματερές σε περιοχές κοντά στη θάλασσα, λίμνη ή


κοίτη ποταμού και συζητούν για τις επιπτώσεις που έχουν στο


φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους (ζώα, φυτά, έδαφος) και


τους ανθρώπους (υγεία, οικονομία, τουρισμό κλπ). Η Ομάδα


ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς (Δήμο / Κοινότητα, Έπαρχο


ή Υπουργείο) για τα αποτελέσματα της έρευνας της.


6. Εντοπισμός πηγών ρύπανσης - Ενημέρωση Τοπικής


Αυτοδιοίκησης


Τα μέλη της Ομάδας ερευνούν, εντοπίζουν και καταγράφουν


πηγές ρύπανσης στην περιοχή τους κοντά στη θάλασσα, λίμνη ή


κοίτη ποταμού και ενημερώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.


7. Ανακύκλωση υλικών


Η Ομάδα οργανώνει πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών (π.χ.


αλουμινίου, χαρτιού, γυαλιού) στο σχολείο και διαθέτει το


συγκεντρωμένο υλικό με τη συνεργασία της Τοπικής


Αυτοδιοίκησης.


8. Κατασκευές από "άχρηστα" υλικά Έκθεση


Τα μέλη της Ομάδας φτιάχνουν αντικείμενα από "άχρηστα"


υλικά (π.χ. τενεκεδάκια, πλαστικά μπουκάλια, χάρτινες


συσκευασίες). Τα έργα αυτά παρουσιάζονται σε έκθεση, που η


Ομάδα οργανώνει στο σχολείο ή σε γιορτή στο τέλος της


σχολικής χρονιάς


9. Δημιουργία έργων με φυσικά υλικά Έκθεση


Δημιουργία έργων χειροτεχνίας με υλικά από το φυσικό


περιβάλλον της περιοχής (π.χ. βότσαλα, κοχύλια, φύλλα, ξύλα,


κ.ά.) και οργάνωση έκθεσης στο σχολείο.


10.Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα το


θαλάσσιο περιβάλλον


11. Έντυπο με σχέδια - γελοιογραφίες με θαλάσσια είδη


Η Ομάδα δημιουργεί έντυπο με σχέδια ή γελοιογραφίες με


θαλάσσια είδη.


12. Περιβαλλοντική σχολική εφημερίδα


Η Ομάδα φτιάχνει έντυπο με περιβαλλοντικά νέα με σκοπό την


ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και των υπόλοιπων μαθητών


του σχολείου για την προστασία του περιβάλλοντος.


13. Ενημερωτικό περιβαλλοντικό υλικό


Τα μέλη της Ομάδας φτιάχνουν ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια


κ.α.) με περιβαλλοντικό περιεχόμενο και το διανέμουν ώστε να


ενημερωθεί η τοπική κοινωνία.


14. Συμμετοχή σε τοπικές δραστηριότητες


Συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις της περιοχής της η Ομάδα δίνει


το παράδειγμα συνεργασίας που χρειάζεται για να λυθούν κοινά


τοπικά προβλήματα.


15.Δημόσια παρουσίαση δραστηριοτήτων


Η Ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα δραστηριοτήτων της σε


τοπικούς τηλεοπτικούς-ραδιοφωνικούς σταθμούς και ΜΜΕ για να


ενημερώσει τους κατοίκους της περιοχής.


16. Παρουσίαση δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο


Η Ομάδα προβάλλει στο Internet τις δραστηριότητές της.


17.Βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων


Η Ομάδα βιντεοσκοπεί δραστηριότητές της μαζί με συνεντεύξεις


και μηνύματα των μελών της και στέλνει τη βιντεοκασέτα στα


γραφεία της CYMEPA για την παραγωγή οπτικοακουστικού


ενημερωτικού υλικού.


18. Μήνυμα για την Ημέρα Περιβάλλοντος


Μέχρι την 30 Μαΐου η Ομάδα στέλνει στην CYMEPA ένα σύντομο


μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).


19. Τραγούδια - Παραμύθια Ποιήματα


Η Ομάδα φτιάχνει τραγούδια, παραμύθια, ποιήματα με θέμα την


προστασία του θαλάσσιου κόσμου.


20.Δημιουργία κασέτας ή CD


Τα μέλη της Ομάδας ηχογραφούν σε κασέτα ή CD τα τραγούδια


τους με μηνύματα για την προστασία του θαλάσσιου


περιβάλλοντος και τα στέλνουν σε τοπικούς ραδιοφωνικούς


σταθμούς με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.


21. Δημιουργία - Παρουσίαση θεατρικού έργου


Η Ομάδα ετοιμάζει ένα θεατρικό έργο και οργανώνει την


παρουσίασή του σε εκδήλωση στο σχολείο. Το θέμα του έχει


σχέση με την καταστροφή του περιβάλλοντος από τον ίδιο τον


άνθρωπο μέσα από την άγνοιά του, την αδιαφορία του αλλά και


την απληστία του.


22. Επίσκεψη σε Πλοίο


Η Ομάδα επιδιώκει να επισκεφθεί το Λιμάνι για να ενημερωθεί


για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και


τη συνεργασία των Αρχών με την εμπορική ναυτιλία.


23. Συνεργασία με ομάδες ΠΑΙΔΙΚΗΣ HELMEPA & άλλων


MEPAs


Αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει:


Αλληλογραφία μεταξύ των ομάδων, ενημέρωση για την δράση


της κάθε ομάδας και ίσως μελλοντική ανταλλαγή επισκέψεων


24. Πρόγραμμα Υιοθεσίας «Το Πλοίο Μας»


Προμηθευτείτε το σχετικό έντυπο από τη CYMEPA


Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού