• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΝΕΡΟ

Μελέτη διαθεσιμότητας νερού στην πόλη μου

Φύλλο Εργασίας

Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που έχει την ευθύνη ύδρευσης της πόλης σου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Από πού έρχεται το νερό στην πόλη σου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Τι έργα έχουν γίνει για να έρθει το νερό μέχρι το σπίτι σου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Ποιες οι διαδικάσιες καθαρισμού του μέχρι να φθάσει στο ποτήρι μας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Πού καταλήγει μετά την χρήση του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Γνωρίζεις αν υπάρχει εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) στην περιοχή σου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Οργανώστε μια επίσκεψη σ’ ένα χημείο (δημόσιο ή ιδιωτικό) και κάντε μετρήσεις καθαρότητας του νερού ύδρευσης – βροχής που πέφτει στη περιοχή σας (συλλέξτε ένα μπουκαλάκι του μισού λίτρου).
Πόσα λίτρα νερό πιστεύεις ότι καταναλώνει ο κάθε κάτοικος της πόλης σου κατά μέσο όρο; Πού νομίζεις ότι χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη ποσότητα νερού; Βάλε σε σειρά από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη κατανάλωση: Φαγητό, πλύσιμο ρούχων, προσωπική καθαριότητα, καζανάκι τουαλέτας, πόση, μαγείρεμα, πλύσιμο πιάτων.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Υπολόγισε πόσα κυβικά μέτρα νερό καταναλώνει, κατά μέσο όρο, ο κάθε κάτοικος του Δημοτικού Διαμερίσματος του Πύργου* σε ένα χρόνο και πόσα λίτρα** σε μια μέρα αν γνωρίζεις ότι ο πληθυσμός του Δήμου Πύργου* είναι 35.681 κάτοικοι (απογραφή 2001) και το 2005 καταναλώθηκαν 2.000.000 κυβικά μέτρα νερό περίπου (πηγή: ΔΕΥΑ Πύργου). Στρογγυλοποίησε το ποσό που βρήκες στην μονάδα. Πόσα χρήματα πληρώνει αν το κάθε κυβικό μέτρο στοιχίζει κατά μέσο όρο 0,30 € (2005)
**1 κυβικό μέτρο = 1000 λίτρα
*Πόλη Πύργου και κοινότητες δημοτικού διαμερίσματος
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Σύγκρινε την δική σου κατανάλωση με ενός παιδιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αν γνωρίζεις ότι ο κάθε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών καταναλώνει 420 περίπου λίτρα νερό την ημέρα (U.S. EPA). Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η διαφορά;
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Πόσα κυβικά μέτρα νερό καταναλώνει, κατά μέσο όρο, εβδομαδιαίως – μηνιαίως - ετησίως μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων στην περιοχή μας; Μπορείς να τα μετατρέψεις σε λίτρα; (Ο υπολογισμός θα σου χρειαστεί και σε επόμενη δραστηριότητα)
Στρογγυλοποίησε το ποσό που βρήκες στην μονάδα.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ζήτησε τη βοήθεια των γονιών σου και κατέγραψε με τη βοήθεια του μετρητή ύδρευσης της ΔΕΥΑ σε καθημερινή βάση το νερό που καταναλώνει η οικογένειά σου για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας.
Κατέγραψε τις μετρήσεις σου στον παρακάτω πίνακα.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Τι παρατηρείς;
Ποιες μέρες καταναλώνετε περισσότερο νερό;
Ποιες συσκευές χρησιμοποιούσατε την συγκεκριμένη μέρα;
Ποιες απ’ αυτές πιστεύεις ότι καταναλώνουν περισσότερο νερό;
Υπάρχει τρόπος εξοικονόμησης νερού;
Αναζήτησε πληροφορίες εξοικονόμησης νερού στα τεχνικά εγχειρίδια που δίνονται μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


Κατάσταση Υδάτων στην Ελλάδα

Ο υδρολογικός κύκλος, περιλαμβάνει διάφορες ανεξάρτητες διεργασίες και ειδικότερα την κατακρήμνιση, την εξάτμιση, την απορροή, την κατείσδυση, την επαναφόρτωση του υδροφορέα, τη συμπύκνωση των υδρατμών, την πήξη και την τήξη των πάγων
Στην Ελλάδα, το κλίμα σε συνδυασμό µε την πολυσχιδή γεωμορφολογική εικόνα της, την πολύμορφη γεωλογική δομή της και τον έντονο τεκτονισμό της συντελούν στην άνιση κατανομή των υδατικών πόρων.
Η διαχείριση του νερού στην Ελλάδα εμφανίζει κυρίως πρόβλημα ποσότητας παρά ποιότητας. Αν και στην Ελλάδα υπάρχει επάρκεια υδατικού δυναμικού, η χωρικά και χρονικά ανομοιόμορφη κατανομή αποθεμάτων και βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό µε την µη ορθολογική χρήση του νερού δημιουργούν συχνά προβλήματα ανεπάρκειας αυτού του πολύτιμου πόρου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
Επίσης σε κάποιες περιοχές (κυρίως αγροτικές) εμφανίζονται προβλήματα ρύπανσης (π.χ. από νιτρικά) και υποβάθμισης του υδροφορέα (π.χ. από υπεράντληση και υφαλμύρωση).

Η χωρική κατανομή καθιστά την Ανατολική Πελοπόννησο, την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα και την Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου ως τα υδατικά διαμερίσματα µε του λιγότερους διαθέσιμους πόρους και ακολουθούν η Θεσσαλία, η Δυτική Μακεδονία και η Κρήτη.

Επιπλέον παρατηρείται ότι το 45% του συνόλου των κατακρημνίσεων λαμβάνει χώρα από το Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο.
Σχετικά µε την ποιότητα των υδατικών πόρων, έπειτα από τη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών, το πόσιμο νερό περνάει από μια σειρά διεργασιών και υποβάλλεται περιοδικά σε χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο από τις εταιρείες ύδρευσης, πανεπιστημιακά εργαστήρια και το Κεντρικό Χημείο του Κράτους.

Χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων
Η γεωργία είναι ο βασικός καταναλωτής των διαθέσιμων υδατικών πόρων αφού απορροφάει κατά µέσο όρο το 83-87% της συνολικής κατανάλωσης


Το 10-12% διατίθεται για ύδρευση, ενώ το ποσοστό που διατίθεται για βιομηχανική κατανάλωση ανέρχεται σε 4-5%. Οι ανάγκες ύδρευσης εμφανίζουν μια ελαφρά μείωση του μεριδίου τους στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ως συνέπεια έργων υποδομής, αναμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής και συστηματικής εκστρατείας ενημέρωσης των καταναλωτών.
Από το νερό που διανέμεται προς κατανάλωση είτε για ύδρευση είτε για άρδευση µέσω εκτεταμένων καναλιών ένα σημαντικό ποσοστό 15-35% χάνεται από διαρροές ενώ επιπλέον 10-15% χάνεται εξαιτίας της εξάτμισης .

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων - Λυμάτων
Σημαντική πρόοδος έχει παρατηρηθεί στη διαχείριση των λυμάτων. Το 50% περίπου του πληθυσμού είναι συνδεδεμένα µε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, μεταξύ των οποίων όλες οι πόλεις µε πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εμφανίζονται προβλήματα στην λειτουργία μικρών βιολογικών καθαρισμών.
Η συνολική αποτίμηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων χαρακτηρίζεται ως θετική, αν και προκύπτει η ανάγκη μιας πιο συστηματικής παρακολούθησης των βασικών παραμέτρων ποιότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές ευαίσθητες σε νιτρικά.
Οι ελληνικές ακτές θεωρούνται δίκαια από τις περισσότερο καθαρές στην Ευρώπη, ενώ 318 ακτές της χώρας απέκτησαν το ευρωπαϊκό σήμα της Γαλάζιας Σημαίας το 1999. Από τη συστηματική και ευρείας κάλυψης δειγματοληψία που διενεργεί το ΥΠΕΧΩΔΕ προκύπτει ότι το 98% των δειγμάτων είναι απόλυτα σύμφωνο µε τις προδιαγραφές της σχετικής οδηγίας της ΕΕ, ενώ τα φαινόμενα ρύπανσης κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα υποχωρούν µε την ολοκλήρωση και επέκταση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

Πηγή:“Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα”
“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, Α. Ξεπαπαδέας, Δεκέμβριος 2004

Φύλλα Εργασίας - Δραστηριότητες

* Μπορείς να γνωρίσεις το φυσικό πλούτο των ελληνικών νερών – τη σημασία του γλυκού νερού στη ζωή των ανθρώπων αλλά και τις αιτίες ρύπανσης των γλυκών νερών στην πατρίδα μας, με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας του βιβλίου της γεωγραφίας της Ε΄ τάξης στο κεφάλαιο Β5 σελίδες 93 – 110 (έκδοση 2005).

Με τη βοήθεια των παρακάτω διαγραμμάτων σύγκρινε τη χρήση νερού για δυο περιοχές της Ελλάδας. Σε μια με μικρή πυκνότητα πληθυσμού και σε μια με μεγάλη πυκνότητα.Πηγή: ΕΤΥΜΠ
http://ndbhmi.chi.civil.ntua.gr/el/applications/greece.html#


Έχουν τις ίδιες ανάγκες στη χρήση νερού;
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Σε ποια από τις δυο περιπτώσεις έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης του υδροφόρου ορίζονται από χημικά λιπάσματα και σε ποια από αστικά λύματα; Δικαιολόγησε τη γνώση σου.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, που διάβασες, η Αττική είναι μια περιοχή με λιγοστά αποθέματα «δικού» της νερού. Γνωρίζεις πώς καταφέρνει να καλύψει τις ανάγκες της;
Κάνε ένα ευχάριστο διάλειμμα παρέα με το σταγονούλη της ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας).

Πάτησε σε κάποιον από τους παρακάτω δεσμούς:
www.eydap.gr θα βρεις πολλά στοιχεία για τη διαθεσιμότητα και χρήση νερού στην Αττική.
ή για άμεση πρόσβαση στο σταγονούλη:
http://www.eydap.gr/media/Stagonoulis/stagonoulispopup/index_gr.htm

Ο σταγονούλης
Γεια σας παιδιά. Είμαι ο φίλος σας ο Σταγονούλης.
Είμαι ο πιο... μικρός εργαζόμενος στην ΕΥΔΑΠ.
Ξέρω ότι θα θέλατε να με ρωτήσετε:
"Και τι δουλειά κάνεις εσύ στην ΕΥΔΑΠ τόσο δα μικρούλης που είσαι;"
Λοιπόν, η δουλειά μου είναι…

Χρησιμοποίησε τις παρακάτω λέξεις της παρένθεσης προκειμένου να γράψεις ένα κείμενο για τους κινδύνους που διατρέχει ο υδροφόρος ορίζοντας τής πιο πυκνοκατοικημένης περιοχής της Ελλάδας και πιθανούς τρόπους ελάττωσης – εξάλειψης του κινδύνου.

(καυσαέρια, αιολική ενέργεια, μέσα μεταφοράς, λάδια μηχανής, σκουπίδια, βροχή, ηλιακή ενέργεια, όξινη βροχή, υγρά μπαταρίας, φυτά κήπου, χημικά λιπάσματα)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Με τη βοήθεια των παρακάτω διαγραμμάτων και των κειμένων της σελίδας 107 του βιβλίου της γεωγραφίας της Ε΄ τάξης (έκδοση 2005), αφού συζητήσεις με την ομάδα σου, γράψε τις σκέψεις σου για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην περιοχή της Θεσσαλίας από την αποξήρανση της λίμνης Κάρλας.


Πηγή: ΕΤΥΜΠ
http://ndbhmi.chi.civil.ntua.gr/el/applications/greece.html#Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία εξοικονόμησης νερού.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
Χρήση νερού
Φορές την ημέρα
Ποσότητες που χρησιμοποιούνται συνήθως
Συνολική Χρήση
Λίτρα κατ’ εκτίμηση
Λίτρα που εσείς καταναλώνετε
Μιας μέρας
Ενός έτους
Μπάνιο

180Ντους

120*Καζανάκι

15Πλύσιμο προσώπου, χεριών

20*Πόση

0.25 το ποτήριΠλύσιμο δοντιών

10*Ξύρισμα

25*Μαγείρεμα

40Πλύσιμο ρούχων

270Πλύσιμο πιάτων

135Πλύσιμο αυτοκινήτου, εξωτερικών χώρων ή πότισμα

50 λίτρα το λεπτόΣΥΝΟΛΟ* με τη βρύση να τρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια

Πηγή: US EPA
http://www.deya-parou.gr/subpage_3_a.html
Δίκτυο Μεσόγειος SOS
Συζήτησε με τους γονείς σου τους παρακάτω τρόπους εξοικονόμησης.
Ποιοι είναι δυνατόν να εφαρμοστούν: