• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Θέμα : Ειρήνη - Πόλεμος
Υποθέματα :
Δικαιώματα των παιδιών-θυμάτων πολέμου
Ειρηνικά μέσα επίλυσης διαφορών
Πολεμικά μέσα επίλυσης διαφορών
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Διεθνής αμνηστία
Εισαγωγικό Κείμενο για τους εκπαιδευτικούς
Στην ιστορία της ανθρωπότητας ο πόλεμος, ως μέσο επίλυσης των διαφορών
μεταξύ των λαών και οι αυξανόμενες απειλές κατά της ειρήνης θέτουν σε κίνδυνο την
ίδια την ύπαρξη του ανθρώπινου γένους και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
εκπαίδευσης όλων των πολιτών για την ειρήνη, η οποία δεν θα πρέπει πλέον να
θεωρείται ως το τέλος μιας πολεμικής σύγκρουσης ή ως αποτέλεσμα ενός
διπλωματικού συμβιβασμού αλλά ως μια μόνιμη και διαρκής κατάσταση.
Οι καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και τον
πολιτισμό καθιστούν την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ως απαίτηση
των λαών για εδραίωση μιας νέας παγκόσμιας κοινωνίας, ελεύθερης, δίκαιης και
ειρηνικής στη βάση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της απόρριψης
της βίας σε όλες της τις μορφές. Βασικές αρχές και αξίες που προωθούν την
κουλτούρα της ειρήνης είναι η ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ όλων των ανθρώπων, η
συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Οι παραπάνω αρχές συμβάλουν
στην άμβλυνση των εμποδίων και των απειλών για την παγκόσμια ειρήνη και την
πρόοδο.
Η UNESCO υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση είναι το «κλειδί» για την κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη. Αποσκοπεί σε ένα αειφόρο κόσμο με δικαιοσύνη στις
κοινωνίες, όπου η γνώση θα αξιολογείται ως πολύτιμο αγαθό και θα προωθεί τον
πολιτισμό, την ειρήνη και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρεί την
εκπαίδευση για την ειρήνη ως μια συμμετοχική διαδικασία που περιλαμβάνει τη
διδασκαλία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μη βία, την
κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων και των φυλών, την
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τον αφοπλισμό, τις παραδοσιακές πρακτικές της
ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και την ανθρώπινη ασφάλεια. Με αυτήν την έννοια η
Εκπαίδευση για την Ειρήνη αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι
οποίες θα εμποδίσουν μια μικρή παρεξήγηση να αναπτυχθεί σε σύγκρουση και στη
συνέχεια σε κρίση ή ακόμα και σε πόλεμο. Για να επιτευχθεί, όμως, ο σκοπός αυτός
θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το ίδιο το άτομο- μαθητή/τρια και πολίτη- και μάλιστα
από πολύ νεαρή ηλικία με τη διερεύνηση του τρόπου επίλυσης των διαφορών μεταξύ
των ανθρώπων και των κρατών, τις επιπτώσεις ενός πολέμου στη ζωή των ανθρώπων,
27
στο περιβάλλον και στον πολιτισμό και τη συνειδητοποίηση ότι η ειρήνη προασπίζει
την ελευθερία και τα δικαιώματα του ατόμου.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Action Aid Ελλάς, ανασύρθηκε στις 15/6/2011 από: http://www.actionaid.gr/
Εκπαιδευτική τηλεόραση, ανασύρθηκε στις 15/6/2011 από :http://www.edutv.gr/
Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, ανασύρθηκε στις 15/6/2011 από:
http://www.amnesty.org.gr/
Περιφερειακό κέντρο πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών-Ανθρώπινα δικαιώματα,
ανασύρθηκε στις 15/6/2011 από: http://www.unric.org/el/index.php/human-rightsgreek
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ανασύρθηκε στις
15/6/2011 από: http://www.env-edu.gr/
UNICEF-Αντιπολεμική Ατζέντα, ανασύρθηκε στις 15/6/2011 από:
http://www.unicef.gr/oldpress/worldnews/n210905.php
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ( Δείτε και το Π.Σ.)
Ενδεικτικές Δραστηριότητες ( Δείτε και το Π.Σ.)
Φύλλο εργασίας 1. Τρόποι επίλυσης των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων
Στόχοι της δραστηριότητας αυτής είναι:
Να περιγράφετε τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι επιλύουν τις
διαφωνίες και τις διαφορές τους.
Να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τους τρόπου αυτούς.
Τόπος: Η αίθουσα διδασκαλίας
Υλικά: Σημειωματάρια, μολύβι, χαρτόνι, μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
Διαδικασία
• Χωριστείτε σε ομάδες των 3-5ατόμων.
• Συνεργαστείτε και παρουσιάστε την παρακάτω εργασία σας στην τάξη.
• Τα σκίτσα της 1ης στήλης δείχνουν μερικούς τρόπους με τους οποίους οι
άνθρωποι επιλύουν τις διαφορές τους.
• Παρατηρήστε τα σκίτσα και γράψτε στη 2η στήλη τις φράσεις που ταιριάζουν με
τους τρόπους αυτούς: προσφυγή στο δικαστήριο, συζήτηση, καυγάς, συμφιλίωση,
ξυλοδαρμός
• Στην 3η στήλη γράψτε τα ρήματα που αντιστοιχούν σε καθένα από τους τρόπους
επίλυσης των διαφορών: συνεργάζομαι, διαφωνώ, διαμαρτύρομαι, αγανακτώ,
θυμώνω, συζητώ, επιτίθεμαι, γρονθοκοπώ, συμφιλιώνομαι,.
• Συζητήστε αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι που οι άνθρωποι επιλέγουν να λύσουν
τις διαφορές τους και βρείτε ρήματα ή φράσεις που ταιριάζουν με αυτούς
1η Στήλη 2η Στήλη 3η Στήλη
• Συζητήστε παρόμοιες περιπτώσεις από την σχολική ζωή, όπως στο παράδειγμα που
ακολουθεί :
Η Σοφία και η Άννα ανέλαβαν να εκπονήσουν μια εργασία στο μάθημα της
Γλώσσας. Διαφωνούν όμως ριζικά ως προς το τρόπο της τελικής παρουσίασης σε
σημείο που η συνεργασία τους κινδυνεύει να διακοπεί. Με βάση τα τρία βήματα που
προτείνονται στο σκίτσο βοηθήστε τις να βρουν μια οριστική λύση στο πρόβλημα
αυτό. Γράψτε σε κάθε βήμα τι πρέπει να κάνουν. Προτείνετε και άλλους τρόπους για
να λυθεί το πρόβλημα. Στη συνέχεια μπορείτε να δραματοποιήσετε στην τάξη τα τρία
βήματα που ακολούθησαν για να μη χαλάσει η συνεργασία τους.
Φύλλο Εργασίας 2: Τρόποι με τους οποίους οι λαοί επιλύουν τις διαφορές τους -
παραδείγματα από την μυθολογία και την ιστορία
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι:
Να βρείτε τρόπους με τους οποίους οι λαοί επιλύουν τις διαφορές τους.
Τόπος: Η αίθουσα διδασκαλίας
Υλικά: Σημειωματάρια, μολύβι, χαρτόνι, μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
30
Διαδικασία
• Χωριστείτε σε ομάδες 3 - 5 ατόμων
• Μελετήστε το Άρθρο 33 του Χάρτη του ΟΗΕ που ορίζει τις μεθόδους
ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των κρατών:
-Οι διαπραγματεύσεις: Απευθείας συζήτηση μεταξύ δύο κρατών με σκοπό την επίλυση
της διαφοράς τους
-Η μεσολάβηση: Στην επίλυση της διαφοράς μεταξύ των κρατών παρεμβαίνει ένας
μεσολαβητής
-Η Έρευνα: Ειδική επιτροπή αναλαμβάνει να διερευνήσει τα πραγματικά αίτια της
διαφοράς μεταξύ των δύο κρατών
-Η Διαιτησία: Ένας μεσολαβητής αναλαμβάνει να επιλύσει τη διαφορά και οι
αποφάσεις του δεσμεύουν και τα δύο κράτη.
-Τα Διεθνή Δικαστήρια: Τα δύο κράτη καταφεύγουν σε διεθνές δικαστήριο για να
λύσει τη διαφορά τους
-Η προσφυγή σε οργανισμούς: Ένα από τα δύο κράτη ζητά τη βοήθεια διεθνούς
οργανισμού για τη λύση της διαφοράς
• Συζητήστε στην τάξη τα παρακάτω θέματα:
1. Με ποιούς τρόπους οι άνθρωποι και τα κράτη έλυναν τις μεταξύ τους
διαφορές άλλοτε και τώρα;
2. Αναφέρετε παραδείγματα από την Μυθολογία και την Ιστορία όπου οι
λαοί επέλεξαν τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης των διαφορών τους.
Ποιές ήταν οι συνέπειες αυτής της επιλογής;
3. Γνωρίζετε περιπτώσεις κρατών που κατέφυγαν σε διεθνή οργανισμό
για να επιλύσουν τη διαφορά τους με άλλο κράτος;
4. Ποιούς διεθνείς οργανισμούς γνωρίζετε που προωθούν την ειρήνη στις
σχέσεις μεταξύ των κρατών;
Παιχνίδι στην τάξη
• Χωριστείτε σε τρεις ομάδες:
Η ομάδα Α υποστηρίζει ότι μπορούμε να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας ακόμη και αν
προσβάλλουμε ή φέρουμε σε δύσκολη θέση τον άλλο.
Η ομάδα Β υποστηρίζει ότι το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης περιορίζεται από το
δικαίωμα του άλλου να μην προσβάλλεται ή να μην έρχεται σε δύσκολη θέση από
αυτά που λέμε εμείς.
Η ομάδα Γ αναλαμβάνει το ρόλο της μεσολάβησης. Ακούει τα επιχειρήματα και των
δύο ομάδων, συζητά μαζί τους και τελικά βήμα προς βήμα οδηγεί τις ομάδες Α και Β
σε συμπεράσματα που θα είναι δεσμευτικά για όλους.
• Αφού συζητήσετε και καταγράψετε την επιχειρηματολογία της κάθε ομάδας
οργανώστε μια συζήτηση μέσα στην τάξη για το θέμα αυτό και γράψτε ένα
κείμενο που θα δεσμεύει όλη την ομάδα.


Φύλλο Εργασίας 3 : Οι επιπτώσεις ενός πολέμου στο περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι:
Να διερευνήσετε και να ομαδοποιήσετε τις επιπτώσεις ενός πολέμου στο
περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου και των άλλων οργανισμών καθώς και
τον πολιτισμό.
Τόπος: Η αίθουσα διδασκαλίας
Υλικά: Σημειωματάρια, μολύβι, χαρτόνι, μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Διαδικασία
• Χωριστείτε σε ομάδες 3 - 5 ατόμων.
• Μελετήστε το παρακάτω κείμενο
Οι περιβαλλοντικές συνέπειες της πολεμικής σύρραξης του 1991
Στη διάρκεια του πολέμου του 1991, οι Ιρακινές στρατιωτικές δυνάμεις ξεσκέπασαν 76
πετρελαιοπηγές του Κουβέιτ, από τις οποίες προκλήθηκε διαρροή πετρελαίου. Περίπου 60
εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο διέρρευσαν, σχηματίζοντας 246 λίμνες πετρελαίου.
Περισσότερες από 600 πετρελαιοπηγές του Κουβέιτ πυρπολήθηκαν από τα Ιρακινά
στρατεύματα καίγοντας 2,6 - 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα. Οι πηγές
φλέγονταν αδιάκοπα από τα τέλη Φεβρουαρίου ως τις αρχές Απριλίου του 1991 και ο καπνός
εκτείνονταν σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μήκος. Η συνολική ποσότητα των
ρυπογόνων αερίων που εκλύθηκε στην ατμόσφαιρα από την καύση του πετρελαίου,
συμπεριλαμβανομένου διοξειδίου του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα, υπολογίζεται σε
500.000 τόνους την ημέρα. Η συνολική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από τις
πετρελαιοπηγές που καίγονταν, εκτιμάται περίπου 1,5% της ετήσιας παγκόσμιας εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου.
Εκτεταμένη υποβάθμιση των βοσκοτόπων της, αντιμετώπισε η Σαουδική Αραβία, ως
αποτέλεσμα της απόθεσης στο έδαφος, ραδιενεργής τέφρας, αιθάλης και σταγονιδίων
πετρελαίου.
Τον Φεβρουάριο του 1991, 6-8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέρρευσαν στα νερά του
Περσικού Κόλπου. Η πετρελαιοκηλίδα αυξήθηκε στα 120-130km μήκος και 5-25 km πλάτος
ενώ 707km κατά μήκος των ακτογραμμών της Σαουδικής Αραβίας, καλύφθηκαν από
πετρέλαιο.
Τα διαθέσιμα αρχεία των νοσοκομείων αποδεικνύουν προσωρινή αύξηση εισαγωγών
περιστατικών με συμπτώματα στο ανώτερο αναπνευστικό και ασθματικά επεισόδια.
Η εποχική βλάστηση δεν αναπτύχθηκε ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αιώνιας βλάστησης
καταστράφηκε ή βλάφτηκε σοβαρά.Σε περιοχές όπου για την κατάσβεση των πυρκαγιών
χρησιμοποιήθηκε θαλάσσιο νερό, υπήρξε καταστροφή των τοπικών ειδών χλωρίδας, ενώ
σημειώθηκε μετατόπιση ανθεκτικών στην αλμύρα παράκτιων ειδών. Περίπου 30,000
αποδημητικά πουλιά που διαχείμαζαν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, πέθαναν από την
εκτεταμένη πετρελαιοκηλίδα.
Εκτός από τις ενδεχόμενες επιδράσεις στον άνθρωπο και τα ζώα, οι δηλητηριώδεις ρύποι,
καταστρέφουν τη βλάστηση, τις καλλιέργειες και τα αρχαιολογικά μνημεία).
(Απόσπασμα από την έκθεση της U.N.E.P για τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράκ,
Διασκευή)
• Συζητήστε τις επιπτώσεις από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράκ στο
περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό και συμπληρώστε τον παρακάτω
πίνακα
Οι συνέπειες ενός πολέμου
Αέρας
Χλωρίδα
Πανίδα Έδαφος
Στην υγεία του
ανθρώπου και των
άλλων οργανισμών
Στον πολιτισμό
• Αναζητήστε στο διαδίκτυο παρόμοιες περιπτώσεις και από άλλες πολεμικές
συρράξεις που έχουν γίνει και δημιουργήστε ένα φωτογραφικό λεύκωμα στην
τάξη σχετικό με το θέμα.


Φύλλο Εργασίας 4 : Ομαδοποίηση συνεπειών ενός πολέμου και συσχέτιση με
την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, την ελευθερία, την ισότητα και την ειρήνη
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι:
Να συνδέσετε τις συνέπειες ενός πολέμου με την παραβίαση των
δικαιωμάτων των παιδιών, την ελευθερία, την ισότητα και την ειρήνη.
Τόπος: Η αίθουσα διδασκαλίας
Υλικά: Σημειωματάρια, μολύβι, χαρτόνι, μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Διαδικασία
• Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες όσες είναι και οι ομάδες των εικόνων
παρακάτω.
• Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να σχολιάσει το περιεχόμενο των εικόνων που της
αντιστοιχεί και να γράψει ένα μήνυμα για τις συνέπειες ενός πολέμου που θα
ανακοινώσει στην ολομέλεια της τάξης .
Ομάδα 1 Ομάδα 2
Ομάδα 3 Ομάδα 4
• Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα συμπληρώσει το αντίστοιχο κουτί με τα
δικαιώματα των παιδιών που παραβιάζονται στη διάρκεια ενός πολέμου και
μετά.
Ομάδες
Ομαδοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού
Δικαιώματα που
παραβιάζονται στη διάρκεια
μιας πολεμικής σύρραξης
και μετά
1
Το δικαίωμα επιβίωσης
Κάθε παιδί έχει :
το δικαίωμα στέγης
το δικαίωμα για αρκετή τροφή,
το δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες.
2
Τα δικαίωμα προστασίας.
Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να προστατεύεται :
από τη βία από ενήλικες,
από βασανιστήρια και εκμετάλλευση,
απαγορεύεται η ανάμειξη των παιδιών σε πολέμους
και υποβολή παιδιών σε εργασία.
3
Τα δικαιώματα ανάπτυξης και εξέλιξης.
Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα για μόρφωση, για
ελευθερία της σκέψης, της θρησκείας, του λόγου και
της συνείδησης αλλά και για παιχνίδι και αναψυχή!
4
Τα δικαίωμα συμμετοχής.
Και τα παιδιά είναι παρά της μικρής τους ηλικίας
μικροί πολίτες, γι' αυτό και πρέπει να έχουν το
δικαίωμα να συμμετέχουν και να εκφέρουν άποψη σε
ζητήματα που τα αφορούν
Φύλλο Εργασίας 5 : Ανάλυση περιεχομένου σε ομάδες εργασίας των άρθρων
της αντιπολεμικής ατζέντα της UNESCO που αναφέρονται: Α. Στα παιδιά
στρατιώτες, Β. Τα παιδιά ως ζώνες ειρήνης.
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι:
Να εργαστούν οι μαθητές/τριες σε ομάδες και να μελετήσουν τα άρθρα της
αντιπολεμικής ατζέντα της UNESCO που αναφέρονται στα παιδιά.
Τόπος: Η αίθουσα διδασκαλίας
Υλικά: Σημειωματάρια, μπλοκ ζωγραφικής, μολύβι, χαρτόνι, μαρκαδόροι σε
διάφορα χρώματα
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Διαδικασία
• Χωριστείτε σε ομάδες των 3-5 ατόμων.
• Μελετήστε προσεκτικά τα σημεία της αντιπολεμικής ατζέντας:
1. Πρόληψη: Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ασχοληθεί
συστηματικότερα με το πρόβλημα της μεταφοράς όπλων και να επιβάλει
οριστική απαγόρευση στις αποστολές οπλισμού σε ζώνες πολεμικών
συγκρούσεων.
2. Κορίτσια & Γυναίκες: Θα πρέπει να ενισχυθεί η εκπαίδευση και
νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους από κακοποίηση σε
περίοδο πολέμου.
3. Παιδιά Στρατιώτες: Να απαγορευθεί η πρόληψη και η χρησιμοποίηση
παιδιών κάτω των 18 ετών ως στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες.
4. Νάρκες: Η UNICEF υποστηρίζει τη Συνθήκη της Οτάβα για την πλήρη
απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού.
5. Τα παιδιά ως ζώνες ειρήνης: Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για
καθιέρωση ζωνών που θα επιτρέπουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής
βοήθειας όπως τρόφιμα και φάρμακα καθώς και τον εμβολιασμό των
παιδιών σε καιρό πολέμου.
6. Κυρώσεις: Να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των παιδιών πριν την
επιβολή οποιωνδήποτε οικονομικών κυρώσεων.
7. Βοήθεια: Η βοήθεια σε περιπτώσεις μακροχρόνιων συγκρούσεων να
κατευθύνεται στην επαναδημιουργία ισχυρών κοινωνικών δομών.
8. Αποκατάσταση: Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα προγράμματα
αποκατάστασης και ψυχολογικής στήριξης των παιδιών στρατιωτών.
9. Εκπαίδευση για την Ειρήνη: Προώθηση της Εκπαίδευσης για την
Ειρήνη ώστε να αποτραπούν οι πολεμικές συγκρούσεις και να
αντικατασταθούν από την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
• Αναζητήστε στο κείμενο και συζητήστε τα άρθρα που αναφέρονται ειδικά για
τα παιδιά.
• Γράψτε μια παράγραφο ή ένα ποίημα για ένα από τα σημεία της ατζέντας που
θεωρείτε σημαντικό και αναρτήστε το στον πίνακα ανακοινώσεων.


Φύλλο Εργασίας 6 : Παγκόσμια ειρήνη και Παιδιά
Στόχοι της δραστηριότητας αυτής είναι:
Να μελετήστε το παρακάτω κείμενο του Αντώνη Σαμαράκη που θα σας
βοηθήσει να σχεδιάσετε το σενάριο του παιχνιδιού ρόλων.
Να παίξετε το παιχνίδι.
Τόπος: Η αίθουσα διδασκαλίας
Υλικά: Σημειωματάρια, μολύβι, χαρτόνι, μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Διαδικασία
• Μελετήστε το παρακάτω κείμενο
Ποτέ πια πόλεμος!
"Τις τελευταίες νύχτες δεν βλέπω όνειρα, φοβάμαι πια να ονειρεύομαι" είπε το
οκτάχρονο παιδί από το Κόσσοβο. Το παιδί ξαναζούσε τον εφιάλτη του παράλογου
πολέμου. Εμείς, πώς τολμάμε να ονειρευόμαστε;
"Πόλεμος εναντίον του πολέμου".
Άπειρες φορές έχει γραφτεί και ακουστεί αυτό το σύνθημα-σλόγκαν. Και όμως, ο
πόλεμος ζει και βασιλεύει και τα πάντα σακατεύει:ανθρώπινες ζωές, δημιουργήματα
της επιστήμης και της τεχνολογίας, πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον.
Εις τους αιώνας των αιώνων πόλεμος.
Διαψεύστηκαν τραγικά οι ελπίδες που είχαμε ότι πόλεμος δεν θα ξαναγίνει ποτέ πια.
"Πόλεμος πάντων πατήρ" είπε ο Ηράκλειτος. Ένας πατέρας που καταβροχθίζει τα
παιδιά του. Το συνηθίσαμε πια, εδώ είναι ο μέγας κίνδυνος. Ενώ πόλεμοι και εμφύλιοι
σπαραγμοί μαίνονται γύρω μας, τους θεωρούμε κάτι φυσικό και αναπότρεπτο.
Πρώτη προτεραιότητα στη λίστα των θυμάτων των πολέμων έχουν τα παιδιά. Τα
βλέπουμε στην τηλεόραση, χάρη σ'αυτήν έχουν μπει στα σπίτια μας - στην ψυχή μας
όμως έχουν άραγε μπει;
Παιδιά που τους δίνουν όπλα μεγαλύτερα από το μπόι τους και τα στέλνουν να
κλαδέψουν τη ζωή άλλου ανθρώπου και να πεθάνουν και τα ίδια.
Παιδιά που τα ποτίζουν μίσος για τον πλησίον.
Αλλά το παιδί σκέφτεται την ειρήνη, την ονειρεύεται, τη ζωγραφίζει, την τραγουδά. Τα
παιδιά-θύματα να μην τα μετράμε με νούμερα, φτάνει και μόνο ένα παιδί να χαθεί έτσι,
τότε ο κόσμος μας ο δήθεν πολιτισμένος, ο δήθεν χριστιανικός, έχει χρεοκοπήσει. Αυτό
που πεθαίνει είναι η ψυχή του παιδιού.
• Σχεδιάστε το σενάριο ενός παιχνιδιού ρόλων στο οποίο μπορούν να
συμμετέχουν : Παιδί στρατιώτης, παιδί θύμα βομβιστικών επιθέσεων, παιδί
από χώρα που ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο, παιδί πρόσφυγας εξ αιτίας
πολεμικών συγκρούσεων
• Επιλέξτε ένα από τους παραπάνω ρόλους ή προτείνετε άλλους, σχετικούς με
το θέμα και χωριστείτε σε αντίστοιχες ομάδες.
• Δημιουργήστε τις αντίστοιχες ομάδες-ρόλους και επιλέξτε το συντονιστή κάθε
ομάδας.
• Ζητήστε από τον δάσκαλος ή την δασκάλα σας να σας φέρει ενημερωτικό
υλικό, το οποίο διανέμει στις ομάδες-ρόλους.
• Μελετήστε ως ομάδα το ρόλο σας και το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας.
• Καθορίστε τη διάρκεια του παιχνιδιού.
• Ορίσετε τον συντονιστή του παιχνιδιού.
• Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε ομάδα, μέσω του συντονιστή της, θα
παρουσιάσει τα επιχειρήματά της ανάλογα με το ρόλο της.
• Παίξτε το παιχνίδι στην αίθουσα διδασκαλίας.
• Επαναλάβατε το παιχνίδι παρουσία όλων των μαθητών/τριών του σχολείου.
• Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού καταγράψτε τα συμπεράσματα.