• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΘΕΜΑ: H θάλασσα (Μελέτη Περιβάλλοντος ), (Διαθεματικότητα με Γλώσσα, Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή, Ιστορία)

Α. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η άμεση επαφή των παιδιών με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και η ευαισθητοποίηση τους γι’ αυτό.
Να έρθουν οι μαθητές σε γνωριμία με το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας μας
Να διερευνήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το θαλάσσιο περιβάλλον στη σημερινή εποχή αλλά και στο ιστορικό παρελθόν.
Ο εντοπισμός από τους μαθητές τόσο των βασικών αιτώ ν που προκάλεσαν την αλλαγή του φυσικού χώρου του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όσο και των συνεπειών αυτών των αλλαγών στο περιβάλλον.
Η κατανόηση ότι το περιβάλλον αποτελεί κοινό αγαθό, αναγκαίο για τη ζωή μας που πρέπει να διατηρηθεί για την επιβίωση των επόμενων γενεών.
Να αποκτήσουν θετική διάθεση απέναντι στη συνεργασία.


Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η
Εισαγωγική συζήτηση, χωρισμός των μαθητών σε ομάδες , δημιουργία πλάνου εργασίας κάθε ομάδας, ενημέρωση γύρω από τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριακού υλικού. Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες που θα επεξεργαστούν οι ομάδες τις επόμενες εβδομάδες
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2η Το ζωικό βασίλειο της θάλασσας.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3η
Θαλάσσια είδη υπό εξαφάνιση
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4η
Το φυτικό βασίλειο της θάλασσας.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5η
Η ζωή των ανθρώπων σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η ζωή των νησιωτών.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6η Επαγγέλματα σχετικά με τη θάλασσα. Αλυκές, αλιεία, ναυπηγεία, ναυτικοί
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7ηΕπίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8η
Ναυσιπλοΐα. Μεταφορές- εμπόριο. (Διαθεματική προσέγγιση με την Ιστορία)
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9η
Οικονομική ανάπτυξη-τουρισμός (Διαθεματική προσέγγιση με τα Μαθηματικά: πίνακες με αριθμούς τουριστών στα παραθαλάσσια μέρη-σύγκριση με συνολικό αριθμό τουριστών)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10ηΜόλυνση των θαλασσών. Αιτίες λύσεις.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11η
Πώς φαντάζονται οι μαθητές το βυθό της θάλασσας( Διαθεματική προσέγγιση με την Αισθητική Αγωγή)ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12η
Η θάλασσα και η λαϊκή σοφία:συλλογή και ερμηνεία παροιμιών σχετικών με τη θάλασσα. (Διαθεματική προσέγγιση με τη Γλώσσα)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13η Παρουσίαση ποιημάτων σχετικών με τη θάλασσα (Διαθεματική προσέγγιση με τη Γλώσσα)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 14η
Παρουσίαση παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων σχετικών με τη θάλασσα (Διαθεματική προσέγγιση με τη Γλώσσα)
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 15η
Οι θησαυροί της θάλασσας.: Δημιουργία κολάζ (κορνίζες με κοχύλια και βότσαλα) (Διαθεματική προσέγγιση με την Αισθητική Αγωγή)

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16η
Παρουσίαση της συνολικής εργασίας κάθε ομάδας.Δ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι μαθητές θα χωριστούν σε 6 ομάδες εργασίας των τεσσάρων ατόμων Κάθε ομάδα συγκεντρώνει υλικό σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας. Σε κάθε ομάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύνταξης του φύλλου εργασίας και ένας υπεύθυνος εικονογράφησης. Τα φύλλα εργασίας ετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό και διανέμονται στις ομάδες για συμπλήρωση.


Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση γίνεται στο τέλος κάθε σταδίου των εργασιών από τους μαθητές και το δάσκαλο. Επίσης την τελευταία εβδομάδα θα γίνει η παρουσίαση και η αξιολόγηση του συνόλου της εργασίας.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Ø Συλλογή πληροφοριών κάθε υποενότητας από διάφορες πηγές (διαδίκτυο, έντυπα, εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες, DVD- βιντεοκασέτες).
Ø Δημιουργία και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με τη ρύπανση και τους κανόνες- κινδύνους των θαλασσών.
Ø Δημιουργία γραπτών κειμένων (θαλασσοιστορίες), σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, κουίζ κ.λ.π.
Ø Παιχνίδια ρόλων.
Ø Δημιουργία εντύπου με πληροφορίες σχετικά με ήθη – έθιμα, παραδόσεις, διατροφή, ιστορία των όμορφων νησιών της Ελλάδας μας.
Ø Μουσική ακρόαση και εκμάθηση νησιώτικων χορών και τραγουδιών
Ø Κατασκευές- Εικαστικές δημιουργίες.
Ø Αναπαράσταση της γέννησης της θαλάσσιας χελώνας ‘Καρέτα- Καρέτα’.
Ø Συγγραφή και δραματοποίηση του σεναρίου της εκδήλωσης μας.
Ø Επίσκεψη στην παραλία του Ασπροπύργου, συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης και το κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ.