• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΘΕ ΔΕΝΔΡΟ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Κάθε δένδρο έχει τη δική του προσωπικότητα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
—Επιλογή περιορισμένου αριθμού ειδών δένδρων και ατόμων απόκάθε είδος για τη μέτρηση του ύψους τους και τη σχεδίαση τουςυπό κλίμακα.
—Περιγραφή της μορφής της φυλλωσιάς, της ηλικίας, των ιδιαίτερωνχαρακτηριστικών τους και του χώρου όπου αναπτύσσονται.
—Ερμηνεία του τρόπου ανάπτυξης του δένδρου σε σχέση με το περι­βάλλον του.
σκοπός
—Γνωριμία και χαρακτηρισμός των ατομικών χαρακτηριστικών τωνδένδρων με τη ζωγραφική, τη μέτρηση και την περιγραφή,
—Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει το περιβάλλον στην αρχιτεκτονική του δένδρου (μορφολογικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξήςτου).
—Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας.
διαδικασία
Τα παιδιά επιλέγουν για μελέτη ορισμένα δένδρα, π.χ. πεύκο, οξιά, έλατο, βελανιδιά. Κάθε ομάδα παιδιών θα αναλάβει να μελετήσει τα χαρακτηριστικά ενός δένδρου (βλ. συμπληρωματικό έντυπο).
Το δάσος δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα πυκνό, ώστε η σιλουέτα των δένδρων να περιγράφεται καλά στις ζώνες που θα επιλεγούν, για να διευκολυνθούν τα παιδιά στις μετρήσεις που θα κάνουν.
Τα παιδιά περιγράφουν συστηματικά τις περιοχές που επέλεξαν, με τρό­πο ώστε να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για τις σχέσεις του δένδρου με το περιβάλλον του, οι οποίες επηρεάζουν την αρχιτεκτονική και την ανάπτυξή του. Σημειώνουν π.χ. το είδος (ή τα είδη), το ύψος και την ηλικία των δένδρων που γειτονεύουν άμεσα με το δείγμα τους, τις αποστάσεις μεταξύ του δείγματος και των γειτονικών δένδρων κτλ.
Κάθε επιλεγμένο δένδρο-δείγμα σχεδιάζεται υπό κλίμακα στο ειδικό πλαίσιο του συμπληρωματικού εντύπου και σημειώνονται το ύψος του και οι διαστάσεις της φυλλωσιάς του. (Το ύψος του θα μετρηθεί σύμφω­να με τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω. Η ηλικία του εκτιμάται με τη βοήθεια του σχετικού πίνακα). Γίνονται επίσης συμπληρωματικές παρατηρήσεις σχετικά με το είδος, τον τύπο, το χρώμα του φλοιού του κορμού του δένδρου. Περιγράφεται - εάν είναι δυνατό - το σύστημα και η μορφή των ριζών του.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ομάδες των 3 παιδιών προσφέρονται ιδιαίτερα για την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας.
Για να μην χαθεί χρόνος για την επιλογή των δένδρων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, καλό είναι να έχουν επιλεγεί τα δένδρα από τον εκπαιδευτή πριν από την έναρξή της.
Για την καλύτερη σχεδίαση των δένδρων υπό κλίμακα, καλό είναι το συμπληρωματικό έντυπο να συνοδεύεται από χαρτί «μιλλιμετρέ» ή χαρ­τί με τετραγωνάκια.
Μέτρηση του ύψους: βλέπε σχήμα Ι (πίσω σελίδα). Η εκτίμηση του ύψους του δένδρου γίνεται με τη βοήθεια ενός ραβδιού που έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. Το ραβδί αποτελείται από τρία τμή­ματα: τη λαβή, το τμήμα αγ μήκους 8 εκατ. και το τμήμα γβ μήκους 80 εκατοστών.
Το παιδί, κατά τη διάρκεια της μέτρησης, κρατά το ραβδί με το χέρι του τεντωμένο στο ύψος του στήθους. Αναζητά ένα σημείο, από το οποίο μπορεί να δει όλο το δένδρο (από το έδαφος ώς την κορυφή του) χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια, με τρόπο ώστε οι ευθείες βΒ και αΑ να περνούν αντίστοιχα από την κορυφή (σημείο Β) και τη βάση του δένδρου (σημείο Α) (βλέπε προσεκτικά το σχήμα).