• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:
Αυτή η φωτογραφία, πόσο βιώσιμη είναι;

Για την εκπαιδευτικό: Σχετικά με τη Βιωσιμότητα και τη Βιώσιμη ανάπτυξη υπάρχουν πάνω από 300 ορισμοί. Το ζητούμενο για την εκπαιδευτικό και τα παιδιά δεν είναι να απομνημονεύσουν κανένα ορισμό, αλλά να κατανοήσουν το όλο πλαίσιο προβληματισμού. Βιωσιμότητα είναι ένα σύνολο συνθηκών και τάσεων σε ένα δεδομένο σύστημα που έχουν τη δυνατότητα να υπάρχουν στο διηνεκές. Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΑ) είναι μια κατευθυνόμενη διαδικασία διαρκούς καινοτομίας και συστημικής αλλαγής στην κατεύθυνση της Βιωσιμότητας. Τα ιδανικά στα οποία βασίζεται η ΒΑ είναι κυρίως κοινωνικοί στόχοι, όπως η φροντίδα για το περιβάλλον, η κοινωνική ισότητα, η δικαιοσύνη και η ανοχή, η ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους της σημερινής και των επόμενων γενιών. Στις δημοκρατικές κοινωνίες η ΕΒΑ δημιουργείται μέσα από μια διαδικασία δημόσιας συμμετοχής.

Στόχοι:
Ÿ Να αποσαφηνίσουν και να κατανοήσουν την έννοια της βιωσιμότητας
Ÿ Να ανταλλάξουν απόψεις και να κατανοήσουν με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε «να διαβάσουμε» / «να μεταφράσουμε» μια φωτογραφία, ένα αντικειμενικό γεγονός, ένα κοινωνικό στιγμιότυπο
Ÿ Να αντιληφθούν ότι στα κοινωνικά τεκταινόμενα τα πράγματα δεν είναι μαύρο-άσπρο και ότι τα προσωπικά μας φίλτρα είναι τα γυαλιά μέσα από τα οποία ερμηνεύουμε τον κόσμο

Προετοιμασία/ Απαραίτητα Υλικά:
Επιλέγουμε έγχρωμες φωτογραφίες από ημερήσιο και περιοδικό τύπο και υπολογίζουμε να υπάρχει μια φωτογραφία ανά δύο άτομα. Στην περίπτωση της θεματικής της «πόλης» μεταξύ των φωτογραφιών που μπορείτε να επιλέξετε θα μπορούσαν να είναι αυτές που αναδεικνύουν την αλληλοσυσχέτιση της πόλης με διάφορα ζητήματα (περιβάλλον, άνθρωπος, κοινωνικές σχέσεις, τρόποι μεταφοράς, καθημερινές συνήθειες κλπ). Χαράσσουμε μια πραγματική ή νοητή γραμμή στο πάτωμα (ή στο χώμα αν το εργαστήριο γίνεται έξω) που έχει δύο άκρα, το ένα είναι το ΒΙΩΣΙΜΟ και το άλλο ΚΑΘΟΛΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟ.

Διαδικασία:
Παρακαλούμε τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγάρια-όχι με τους φίλους τους-προτιμάμε να διαλέξουν ένα μαθητή/ μια μαθήτρια που δεν ξέρουν.
Αφού χωρισθούν σε δυάδες μοιράζουμε από μια φωτογραφία σε κάθε ζευγάρι και τους δίνουμε 5-10΄ να συζητήσουν μεταξύ τους και να αποφασίσουν πόσο βιώσιμη είναι ή όχι η φωτογραφία και να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την άποψή τους αυτή. Μετά πρέπει να την τοποθετήσουν σε αυτή τη γραμμή ανάλογα με το πώς την κρίνουν. Όλα τα παιδιά περνάνε εμπρός από τις φωτογραφίες και ακούνε την παρουσίαση της κάθε ομάδας. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και αποδεκτές, δεν υπάρχει σωστό /λάθος, οι χιουμοριστικές αναγνώσεις ενθαρρύνονται. Ακολουθεί συζήτηση/ αναστοχασμός στην ολομέλεια.