• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Η αναγέννηση του καμένου δάσους
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
—Παρατήρηση των τρόπων (βιολογικών διαδικασιών), με τουςοποίους τα φυτά αναγεννώνται, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μετάαπό τη φωτιά.
—Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζουν τα μη εύκολα αναγνωρίσι­μα ή και ορατά όργανα των φυτών στην αναγέννηση ενός καμένουδάσους.
σκοπός
Η συνειδητοποίηση της δυνατότητας αναγεννήσεως που έχει ο κατε­στραμμένος από φωτιά φυτικός σχηματισμός (π.χ. δάση, θαμνώδεις εκ­τάσεις) εάν η περιοχή δεν υποστεί περαιτέρω πλήγματα, π.χ. υπερβόσκηση.
διαδικασια / μεθοδολογια
Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες 2-3 ατόμων, κάνουν ένα περίπατο στον καμένο φυτικό σχηματισμό προσπαθώντας να παρατηρήσουν διάφορα φυτικά είδη και να εντοπίσουν τα όργανα των φυτών που έχουν δη­μιουργηθεί μετά τη φωτιά. Κάθε ομάδα επιλέγει 4-5 είδη και περιγράφει τα καινούρια πράσινα όργανα που έχουν εμφανιστεί πάνω στους καμέ­νους κορμούς: τύπος του οργάνου (κλαδί, φύλλα κτλ.), σημείο εμφάνι­σης του οργάνου (π.χ. βάση του (φυτού, κορμός), διαστάσεις του οργά­νου κτλ.
αξιοποιηση
Οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν το σύνολο των παρατηρήσεων τους. Ο εκπαιδευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κατευθύνει τη σκέψη των παιδιών στα εξής θέματα: στη διαπίστωση της δυναμικής του φυτι­κού σχηματισμού, δηλαδή στη δυνατότητά του να αναγεννηθεί μετά τη φωτιά, και στην ταχύτητα του φαινομένου. Για το δεύτερο θέμα, είναι απαραίτητο να είναι γνωστή η ημερομηνία της φωτιάς. Η εξέταση των παρατηρήσεων των παιδιών ως προς το είδος του φυτικού σχηματισμού (δάσος, θαμνώδης έκταση κτλ.), τα φυ­τικά είδη και το χρόνο μετά τη φωτιά θα δώσει μια ευρύτερη εικόνα της δυναμικής του καμένου δάσους.
ΥΛΙΚΟ
Γραφική ύλη.
Ηλικία: 10 - Ε Διάρκεια: 2 ώρες Εποχή: Α, Κ, Φ