• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ...

«ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ …»
ή η χρονο-γραμμή του μέλλοντος

Δραστηριότητα προσαρμοσμένη από Oxfam Education, www.oxfam.org.uk/education


ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
· Η δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί εργαλείο αναστοχασμού (reflection) ή και μη τυπικής αξιολόγησης
· Είναι προσαρμόσιμη. Καταρχήν προτείνεται να εφαρμοστεί μετά από σειρά δραστηριοτήτων για την κλιματική αλλαγή, αλλά ως εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί για οποιοδήποτε θέμα είτε αυτό αγγίζει ένα παγκόσμιο είτε ένα τοπικό ζήτημα (π.χ. το μέλλον του χωριού μου μετά από … )
· Αφήνει περιθώριο στη δημιουργία, γιατί ο κάθε μαθητής μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις του γραπτώς, με μια ζωγραφιά, με έναν συμβολισμό …
· Εφόσον αξιοποιεί τη ζωγραφική, μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολύ μικρά παιδιά
· Εμπνέει αισιοδοξία.


ΥΛΙΚΑ
Ατομικές κόλλες Α3 όπου αναπαράγουμε το παρακάτω διάγραμμα (Εναλλακτικά το κάνουμε και συλλογικά σε ένα χαρτί του μέτρου στο μήκος ενός τοίχου της τάξης)
Μαρκαδόροι και χαρτιά ζωγραφικήςΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πριν εφαρμόσετε τη δραστηριότητα σας παραπέμπουμε στο σχολιασμό του D. Hicks, που την πρότεινε, ώστε να βοηθηθείτε στο πως μπορείτε να την αξιοποιήσετε.

«Ο σχεδιασμός χρονογραμμών για το μέλλον εγείρει αμέσως το εξής ερώτημα στους μαθητές: Είναι το μέλλον που πιθανότητα θα συμβεί ή αυτό που θα θέλαμε να συμβεί; Η ερώτηση αυτή αναδεικνύει μία σημαντική διάκριση στο στοχασμό για το μέλλον μας. Από τη μια πλευρά έχουμε το μέλλον που διαφαίνεται πιο πιθανό, αν εξακολουθήσουν οι σημερινές τάσεις. Το πιθανό μέλλον προκύπτει από αυτό κυρίως περιμένουμε να συμβεί, σε έναν τόπο ή σε ένα θέμα. Αντίθετα το επιθυμητό μέλλον περιλαμβάνει όλα όσα θα θέλαμε να συμβούν. Το επιθυμητό μέλλον αντικατοπτρίζει τις βαθύτερες αξίες και τις προτεραιότητές μας.»


1750
σήμερα
πιθανό μέλλον
επιθυμητό μέλλον
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το αριστερό μέρος της χρονογραμμής, με αφετηρία την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, αντιπροσωπεύει το παρελθόν και φτάνει στις τάσεις όπως διαμορφώνονται σήμερα στο ζήτημα των κλιματικών αλλαγών. Εδώ οι μαθητές μπορούν να σημειώσουν (ζωγραφίσουν, δημιουργήσουν κολλάζ με φωτογραφίες άρθρα …) γεγονότα (milestones) που θεωρούν καθοριστικά στην αλλαγή του κλίματος και στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης.

Ατομικά ή συλλογικά, με βάση τις σημερινές τάσεις, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το πιο «πιθανό» σενάριο, να εικάσουν μελλοντικά συμβάντα και τάσεις 100-200 χρόνια μετά. Αυτό μπορεί να γίνει σε τοπικό επίπεδο, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (ή και στα τρία επίπεδα)

Σε επόμενο στάδιο οι μαθητές συμπληρώνουν τη γραμμή με το «επιθυμητό σενάριο», να περιγράψουν καταστάσεις και να φανταστούν εξελίξεις, που οι ίδιοι θα ήθελαν να συμβούν στο μέλλον, σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος.

Στο τέλος, σε ολομέλεια η σε ομάδες συζητάμε τι ενέργειες χρειάζονται ώστε να «στραφεί» το πιθανό σενάριο προς το αντίστοιχο επιθυμητό. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν τη διεθνή κοινότητα (π.χ. ΟΗΕ), να είναι σε επίπεδο κράτους, όπως και ατομικές δράσεις. Εδώ αναδεικνύονται ζητήματα συλλογικής και ατομικής δυνατότητας στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας (locus of control) που είναι εξαιρετικά σημαντικά στην ΠΕ και ιδιαίτερα στην ΕΑΑ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η δραστ/τα μπορεί να επαναληφθεί σε διάφορα στάδια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή, καθώς οι προτάσεις των μαθητών αναμένεται να εμπλουτίζονται μετά τη μελέτη του ζητήματος και έτσι τα εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια να διευρύνονται.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Hicks, D. W. (2006) Lessons for the Future: the missing dimension in education, Oxford: Trafford Publishing.
Alampei A. & Scoullos M., “Educational Material ‘Waste in our life’-Educators’ book”, MIO-ECSDE, 2007 και ιδιαίτερα η παράγραφος αφιερωμένη στο locus of control, διαθέσιμο στο www.medies.net