• ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Τα δένδρα του δάσους στο νηπιαγωγείο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΣΚΟΠΟΣ
Προτάσεις δραστηριοτήτων για μικρά παιδιά, για να γνωρίσουν μερικά δένδρα του ελληνικού δάσους μέσω του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια έχουν σκοπό να γίνει αντιληπτό ότι η μορφολογία των φύλλων και των καρπών των δένδρων είναι ικανοποιητικοί δείκτες για να αναγνωρί­ζονται τα διάφορα είδη. Επιδιώκεται επίσης η προσέγγιση του δένδρου με τις αισθήσεις: την αφή των φύλλων, των καρπών και των φλοιών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι ΥΛΙΚΟ
α. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει στα παιδιά φύλλα από τέσσερα είδη δέν­δρων ή θάμνων διαδεδομένων στην περιοχή τους, π.χ. οξιά, βελανιδιά, έλατο, πεύκη (δασική βλάστηση στην ορεινή περιοχή της βόρειας Ελ­λάδας) ή κουμαριά, πουρνάρι, σχίνο, χαρουπιά (μακεία βλάστηση στη βόρεια Πελοπόννησο). Κάθε παιδί παίρνει τα φύλλα των τεσσάρων ειδών και προσπαθεί να βρει τις βασικές μορφολογικές τους διαφορές και να τα κατατάξει, π.χ. ανάλογα με τις διαστάσεις τους, το χρώμα τους, το σχήμα τους, ώστε να κατανοήσει τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
β. Τα παιδιά «ξεπατικώνουν» τα φύλλα σε χαρτί και κόβουν το σχήμα. Η μορφή του φύλλου αποδίδεται χαρακτηριστικά με τον τρόπο αυτόν. Χρησιμοποιώντας τις μπογιές τους, προσπαθούν να χρωματίσουν τα φύλλα αποδίδοντας τις χρωματικές διαφορές από είδος σε είδος. γ. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα χάρτινα φύλλα που έχουν σχεδιάσει και χρωματίσει για να βρουν και να αναγνωρίσουν τα είδη στο ύπαιθρο. Ο εκπαιδευτής τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν τη μορφή ολόκληρου του δένδρου ή του θάμνου. Βοηθάει επίσης τα παιδιά να συλλέξουν καρπούς των δένδρων (πάνω στα δένδρα ή στο χώμα κάτω από το δένδρο).
δ. Τα παιδιά κατατάσσουν τους καρπούς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (όπως έκαναν και με τα φύλλα) και μαθαίνουν να κάνουν την αντι­στοιχία μεταξύ καρπών και φύλλων του κάθε είδους, ε. Ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησαν τα παιδιά με τα παραπάνω παιχνίδια και οξύνει την παρατηρητικότητά τους συν­δυάζοντάς τες με παιχνίδια που προτείνονται στις δραστηριότητες «Προσέγγιση του δάσους με τις αισθήσεις», εφόσον το επίπεδο της τά­ξης το επιτρέπει, π.χ. αφή, ζωγραφική.
στ. Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα παιχνίδι μνήμης, τύπου ΒΙΝGΟ (βλ. δραστηριότητα: «Παιχνίδια στο δάσος») χρησιμοποιώντας φύλλα που μαζεύουν στο δάσος, αποξηραίνοντας και συμπιέζοντας τα ανάμεσα σε φύλλα εφημερίδας επί μερικές μέρες και κολλώντας τα σε χαρτόνι που καλύπτουν στη συνέχεια με διαφανές αυτοκόλλητο υλικό. ζ. Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα παιχνίδι μνήμης με ήχους: τοποθετούν τους καρπούς που έχουν συλλέξει σε μεταλλικά κουτάκια χωρίς ετικέτα και προσπαθούν να τους αναγνωρίσουν ανάλογα με τον ήχο που κά­νουν όταν τα χτυπάνε.

Ηλικία:
Ν
-7-10
Διάρκεια:
1
ώρα τουλάχιστον
■ Εποχή:
Α
, Κ, Φ
101